Vispārējā izglītība

Lai sniegtu atbalstu skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā, ar novembri Skola2030 uzsāk ikmēneša tīmekļseminārus (t.s. vebinārus), kuros Skola2030 eksperti informēs par svarīgākajiem akcentiem un izmaiņām pilnveidotajā mācību saturā un sniegs atbildes uz aktuāliem jautājumiem.
Vebināru tiešraides notiks Skola2030 YouTube kanālā.
Lai piedalītos vebināros, nepieciešams saglabāt konkrētā vebināra saiti, kas tiks aktivizēta norādītajā dienā un laikā.
Pirms vebināra norises iespējams uzdot jautājumus Skola2030 ekspertiem, rakstot uz e-pastu vebinars@skola2030.lv
Visu vebināru video ieraksti vēlāk būs pieejami Skola2030 YouTube kanālā un tos varēs noskatīties atkārtoti.