Vispārējā izglītība

VISC 2018./2019. mācību gadā aicina izglītības pārvaldes turpināt atbalstīt un attīstīt mācību jomu koordinatoru tīklu.
Sadarbībā ar projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” no 8. līdz 25.oktobrim plānots organizēt seminārus mācību jomu koordinatoriem ar mērķi piedāvāt pēc iespējas vairāk atbalsta rīku un materiālu, lai viņi varētu stiprināt savas pašvaldības vai pašvaldību apvienības pedagogus pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā.
Koordinatori, kuru kontakti atrodas centra datu bāzē, drīzumā saņems uzaicinājumu reģistrēties semināram.
Ja izglītības pārvalde pārskata un maina mācību jomu koordinatoru nominācijas, tad informāciju par izmaiņām centrs lūdz sūtīt Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniecei Lienei Zeilei (e-pasts: liene.zeile@visc.gov.lv).