Vispārējā izglītība

Lai izglītības iestāde saņemtu papildu finansējumu padziļināto izglītības programmu īstenošanai, tai trīs gadu periodā būs jāuzrāda augstāki rezultāti – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi valsts pamatizglītības standartā un pamatizglītības programmu paraugos.