Interešu izglītība Mācību gads Covid-19
Interešu izglītība

Izglītības un zinātnes ministrija pilnveidojusi  interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības programmu un nometņu norises kārtību drošā vidē. Turpmāk bērni no 1.klases līdz 12 gadu vecumam ar skolā veikto rutīnas skrīninga testu varēs klātienē piedalīties interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē, atļauta būs arī nometņu organizēšana.  To paredz ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas šodien, 2021. gada 30. novembrī, apstiprināti valdībā.

AKTUALIZĒTS: Ieteikumi piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai

Grozījumi rīkojumā izstrādāti, lai nodrošinātu bērnu psihoemocionālajai veselībai un attīstībai atbilstošus apstākļus, paverot  plašākas iespējas interešu izglītībai un profesionālās pilnveides izglītības pieejamībai skolas vecuma bērniem, vienlaikus stingri rūpējoties par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu. 

Lai interešu izglītība un profesionālās ievirzes izglītība norisinātos maksimāli drošā vidē, grozījumi nosaka minimālo telpu platību uz katru bērnu, telpu ventilācijas prasības, kā arī bērnu skaitu grupā, kas nevar pārsniegt 20 (šis nosacījums  attiecas gan uz iekštelpām, gan ārtelpām). Ja interešu vai profesionālās ievirzes izglītības programma tiek īstenota pamata un vidējās izglītības pakāpes vienas grupas, klases vai kursa izglītojamiem tās pašas izglītības iestādes iekštelpās, skolēnu skaita prasība nav jāievēro.

Līdz šim bērni līdz 12 gadu vecumam, kuriem pagaidām nav iespēju vakcinēties, interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmās varēja piedalīties attālināti, vienas klases (grupas) ietvaros savā skolā, klātienē individuāli (bērni no vienas mājsaimniecības) vai ārpus telpām. Turpmāk arī bērniem līdz 12 gadiem būs iespēja piedalīties klātienes nodarbībās iekštelpās ārpus savas izglītības iestādes, uzrādot skolā veiktā rutīnas skrīninga testu, kam jābūt negatīvam.  Lai nodrošinātu interešu un profesionālās ievirzes izglītības procesa nepārtrauktību, bērnam sasniedzot 12 gadu vecumu, tiek noteikts pārejas periods 3 mēneši, lai dotu iespēju uzsākt un pabeigt vakcināciju.

Nodarbībās iekštelpās un ārtelpās, tāpat kā līdz šim, var piedalīties skolēni ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Savā izglītības iestādē iekštelpās ir jāievēro klases “burbuļa” princips.

Bērni no 12 gadu vecuma, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmās ārpus savas izglītības iestādes var piedalīties attālināti vai klātienē (iekštelpās un ārtelpās) individuāli (vienas mājsaimniecības ietvaros), kā arī ārpus telpām, uzrādot skolā veiktā rutīnas skrīninga testu. Ārpus telpām var piedalīties izglītojamie no dažādām klasēm.

Izglītības sistēmā pakāpeniski tiek ieviesti paštesti, kas laika gaitā aizstās šobrīd izglītības iestādēs organizētos siekalu “kociņu” pūlinga testus. Tā kā paštestiem netiek izsniegti apliecinājumi par testa rezultātu, interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei nebūs nepieciešams uzrādīt apliecinājumu. Taču līdz 2021.gada 21.decembrim, kad vēl tiks veikti siekalu “kociņu” testi, būs nepieciešams uzrādīt negatīva testa rezultātu (šos testus neveic vakcinētām un pārslimojušām personām). Ja interešu vai profesionālās ievirzes izglītības programmas tiks īstenotas arī ziemas brīvlaikā - no 2021.gada 22.decembra, nodarbības varēs apmeklēt, veicot paštestus.

 

  • Pirmsskolas izglītība

Tā kā pirmsskolas vecuma izglītojamiem rutīnas skrīnings netiek veikts, šie bērni interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē ir tiesīgi piedalīties attālināti vai klātienē – individuāli (bērni, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā), tostarp ārpus savas pirmsskolas izglītības iestādes. Savā pirmsskolas izglītības iestādē bērni var piedalīties nodarbībās gan iekštelpās, gan ārpus telpām.

 

  • Sporta treniņi

Sporta treniņos grupā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu norisē gan iekštelpās, gan ārpus telpām var piedalīties darbinieki un izglītojamie ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī bērni līdz 12 gadu vecumam, kuri formālajā izglītībā ir veikuši rutīnas skrīninga testu atbilstoši centra algoritmam. Grupas lielums nevar pārsniegt 20 bērnu.

Iekštelpās vienas treniņgrupas ietvaros var darboties vienas vispārējās izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie, kuri veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros. Bērni līdz 12 gadu vecumam var klātienē piedalīties peldētapmācības programmā, ja vienam bērnam nodrošināti ne mazāk kā 6 m2 no peldētapmācības peldbaseina ūdens virsmas platības. Klātienē iespējami arī individuāli treniņi  (arī vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem bērniem), ja nodarbības telpā bez trenera neatrodas citas personas;

 

Rudens periodā nebija atļautas dažādas veida aktivitātes bērniem un jauniešiem, tāpēc, pamazām uzlabojoties Covid-19 vīrusa izplatībai, IZM izstrādājusi kompensējošu mehānismu ģimenēm krīzes seku mazināšanā. Grozījumi paredz atļaut rīkot bērnu nometnes klātienē, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Tā, noteikts, ka bērnu skaitu grupā nepārsniedz 20 dalībnieku.  Vienlaikus vienā norises vietā ir pieļaujama vairāku grupu atrašanās, tomēr tā iespējama tikai gadījumos, ja šo grupu dalībnieki un iesaistītais personāls visas nometnes norises laikā savstarpēji nesatiekas.

Nometnē var piedalīties darbinieki/personāls, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Bērni, sākot no 12 gadu vecuma, nometnē varēs piedalīties tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Savukārt bērni, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu, nometnē varēs piedalīties ar SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testu, kas veikts pēdējo 72 stundu laikā pirms nometnes sākuma. Papildus tiek noteikts, ka visi nometnes dalībnieki un iesaistītais personāls nometnes darbības laikā veic antigēna paštestu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam.

Gan bērniem, gan darbiniekiem, kuriem ir jānodod paraugs un jāveic PĶR analīze pirms nometnes sākuma, to var veikt valsts apmaksātās analīžu kvotas ietvarā. Testu nodošanas procesu koordinē Veselības inspekcija. Tests jānodod ne agrāk kā 72 stundas pirms plānotā nometnes sākuma.

Lai mazinātu riskus nometnes dalībniekiem nonākt saskarē ar Covid-19 izraisošo vīrusu, nometne varēs norisināties tikai noteiktā teritorijā. Nometnes dalībnieki lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus no 7 gadu vecuma un diennakts nometņu dalībniekus un darbiniekus vienas grupas ietvaros, ja tiek saglabāts vienas grupas burbulis Sejas maskas var nenēsāt arī dienas nometņu ietvaros fizisku aktivitāšu laikā ārpus telpām.

Diennakts nometnes laikā atbilstoši nometnes saturam vienai diennakts nometnes grupai (līdz 20 personām) ir iespējama arī sporta treniņu (nodarbību) norise iekštelpās.