Interešu izglītība

Lai sekmētu deju pedagogu jaunradi un sniegtu metodisko atbalstu, VISC sagatavojis jaunrades deju krājumu, kurā ievietotas 10 godalgotās dejas no 2019.gada jaunrades deju konkursa “Mēs un deja”.
Informācija par krājumu atrodama www.dejuseminars.lv.
Krājuma cena: EUR 14.00, piegādes izdevumi Latvijā - EUR 5.00 (lielākam eksemplāru skaitam piegādes izdevumi tiek noteikti atsevišķi).
Krājuma iegāde būs iespējama tikai ar veiktu priekšapmaksu un ar piegādi (ar Latvijas Pasta starpniecību). Krājuma saņemšana paredzēta līdz š.g.10.septembrim.
Laikā līdz š.g. 28.maijam interesentiem elektroniski tiks nosūtīti priekšapmaksas rēķini. Informācija par rēķina izrakstīšanu un piegādi adresējama: Olita Mestere, e-pasts: olita.mestere@gmail.com, tālr. 29273203.
Katra pašvaldība saņems vienu krājuma eksemplāru bez maksas š.g. septembrī Valsts izglītības satura centrā (Strūgu ielā 4, Rīgā). Par tā saņemšanu tiks informēti pilsētu/novadu deju kolektīvu virsvadītāji un pašvaldību Dziesmu un deju svētku koordinatori.
Kontaktinformācija: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Zanda Mūrniece, e-pasta adrese: zanda.murniece@visc.gov.lv, tālr.60001628