Vispārējā izglītība

Uzsākot š.g. 1.septembrī pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu vispārējās izglītības pirmajā pakāpē – pirmsskolā un pakāpēnisku pāreju uz mācībām valsts valodā mazākumtautību izglītības programmās, Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis informāciju par valodas proporciju lietojumu mazākumtautību izglītības programmu īstenošanā.