Audzināšana Preses relīzes Covid-19
Nometnes Covid-19 seku mazināšanai

Lai īstenotu psihoemocionālā atbalsta pasākumus Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām visā Latvijā uzsācis plānoto skolēnu vasaras nometņu organizēšanu.

2021. gada 27. maijā valdība izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem 2021.gadā Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”, atbalstot ministrijas piedāvātos risinājumus par atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai.

Vasaras nometnes plānotas kā viena no iespējām krīzes seku mazināšanā, sniedzot atbalstu gan bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, gan arī viņu vecākiem. Kopumā plānots nodrošināt iespēju nometnēs iesaistīties aptuveni 23100 bērniem un jauniešiem, primāri veicinot sociālās riska grupas bērnu un jauniešu iesaisti. Atbalsta apjoms nometņu organizēšanai pašvaldībā tiek dalīts atbilstoši bērnu un jauniešu skaitam pašvaldībā.

Nometnēs tiks uzlabotas bērnu un jauniešu saskarsmes, sadarbības un komunikācijas prasmes, psihoemocionālā labsajūta, tiks attīstītas dalībnieku profesionālās prasmes un talanti, kā arī nodrošināta iespēja uzlabot mācību satura un caurviju prasmes.

VISC mājaslapā tiek veidots apkopojums ar pašvaldību publicēto informāciju par izsludinātajiem konkursiem. Aicinām nometņu vadītājus un organizatorus iesaistīties atbalsta sniegšanā skolēniem un pieteikties nometņu organizēšanai pašvaldībās.

Dalībnieki nometnēs var būt vecumā no 7 līdz 18 gadiem un finansiālais atbalsts paredzēts līdz 95 eiro par katru dalībnieku nometnē. Ir iespēja organizēt dienas vai diennakts nometnes gan telpās, gan brīvā dabā. Nometnes norises laikam jābūt vismaz 5 dienām. Tāpat būtiski, ka visas atbalstītās nometnes jāreģistrē valsts nometņu datubāzē www.nometnes.gov.lv , kā arī jāievēro Ministru kabineta noteikumi par bērnu nometņu organizēšanu un darbību.