Lai īstenotu psihoemocionālā atbalsta pasākumus Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām visā Latvijā uzsācis plānoto skolēnu vasaras nometņu organizēšanu.

2021. gada 27. maijā, valdība izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem 2021.gadā Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”, atbalstot ministrijas piedāvātos risinājumus par atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai.

  • Jau šobrīd pašvaldības visā Latvijā uzsākušas izsludināt pieteikšanos nometņu organizēšanai un atbalsta sniegšanai.

Dalībnieki nometnēs var būt vecumā no 7 līdz 18 gadiem un finansiālais atbalsts paredzēts līdz 95 eiro par katru dalībnieku nometnē. Ir iespēja organizēt dienas vai diennakts nometnes gan telpās, gan brīvā dabā. Nometnes norises laikam jābūt vismaz 5 dienām. Tāpat būtiski, ka visas konkursā atbalstītās nometnes jāreģistrē www.nometnes.gov.lv, kā arī jāievēro Ministru Kabineta noteikumi par bērnu nometņu organizēšanu un darbību.

Pašvaldību saraksts, kurās jau šobrīd ir izsludināta pieteikšanās nometņu organizēšanai

Pašvaldība Kontaktinformācija Publicētā informācija Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Salaspils novads Sīkāku informāciju var saņemt, rakstot linda.strazdina@salaspils.lv www.salaspils.lv/pieteiksanas Pieteikšanās noslēgusies 23. jūlijā
Kuldīgas novads

Lilita Mačtama, Izglītības nodaļas vadītājas vietniece. Tālrunis 27841950, e-pasts: lilita.mactama@kuldiga.lv

www.kuldiga.lv/pieteiksanas

Pieteikšanās noslēgusies 10. jūlijā

Bauskas novads

Bauska: Liene Rotberga. Tālrunis 27630665, e-pasts: liene.rotberga@bauska.lv

Rundāles pagasts: Zinaida Sparāne. Tālrunis 22029011, e-pasts: zinaida.sparane@rundale.lv

Iecava, Iecavas pagasts: Vija Ieleja. Tālrunis 28698777, e-pasts: vija.ieleja@iecava.lv

Vecumnieku pagasts: Vija Beļūna. Tālrunis 26669550, e-pasts: vija.beluna@vecumnieki.lv

www.bauska.lv/pieteiksanas

Pieteikšanās noslēgusies 10. jūlijā
Jēkabpils novads

Kontaktpersonas: 

Ilona Skrode, tālr. 65207316 e pasts ilona.skrode@edu.jekabpils.lv

Juris Līcis, tālr. 29127621, e pasts juris.licis@edu.jekabpils.lv

https://www.jekabpils.lv/lv/nolikumi Pieteikšanās termiņš pagarināts līdz 12. augustam
Gulbenes novads

Gulbenes novada Izglītības pārvaldes lietvede Iveta Šolina. Tālrunis 64497723

www.gulbene.lv/pieteiksanas Pieteikšanās noslēgusies 14. jūlijā
Dobeles novads Anita Celmiņa. Tālrunis 25495679 www.dobele.lv/pieteiksanas Pieteikšanās noslēgusies 12. jūlijā
Jelgava

Tija Aleksandrova. Tālrunis 63012477 vai e-pasts: tija.aleksandrova@izglitiba.jelgava.lv;

Gunta Auza. Tālrunis 29400506 vai 63012461 vai e-pasts: gunta.auza@izglitiba.jelgava.lv

www.jelgava.lv/pieteiksanas Pieteikšanās noslēgusies 9. jūlijā plkst. 12:00
Jelgavas novads Ineta Freimane, Jelgavas novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste interešu izglītības jomā. E-pasts:  ineta.freimane@jelgavasnovads.lv www.jelgavasnovads.lv/pieteiksanas Pieteikšanās noslēgusies 14. jūlijā
Siguldas novads Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste
izglītības jautājumos Sandra Ķirule. Tālrunis: 67970832; e-pasts:
sandra.kirule@sigulda.lv
www.sigulda.lv/pieteiksanas Pieteikšanās noslēgusies 15. jūlijā
Olaines novads

Olaines novada pašvaldības izglītības speciāliste Agnese Mīļā. E-pasts: agnese.mila@olaine.lv

www.olaine.lv/pieteiksanas Pieteikšanās noslēgusies 9. jūlijā
Alūksnes novads

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Baiba Lietapure. E-pasts: baiba.lietapure@aluksne.lv

www.aluksne.lv/pieteiksanas Pieteikšanās noslēgusies 9. jūlijā plkst. 12:00
Ventspils

Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības darba speciālists sadarbības jautājumos Juris Šauriņš. E-pasts: Juris.Saurins@ventspils.lv

www.ventspils.lv/pieteiksanas Pieteikšanās noslēgusies 12. jūlijā
Ventspils novads Aina Klimoviča, Izglītības nodaļas vadītāja. Tālrunis 29167302. www.ventspilsnovads.lv/pieteiksanas Pieteikšanās noslēgusies 15. jūlijā
Ludzas novads Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra direktore Eleonora Obrumāne. Tālrunis 27704686. www.ludza.lv/pieteiksanas Pieteikšanās noslēgusies 12. jūlijā plkst. 17:00
Līvānu novads Ilga Peiseniece, Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja. Tālrunis 65342252, e-pasts: ilga.peiseniece@livani.edu.lv www.livani.lv/pieteiksanas Pieteikšanās noslēgusies 16. jūlijā
Saldus novads Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu vadītāja Mairita Blūma. Tālrunis 20628802, e-pasts: mairita.bluma@saldus.lv www.izglitiba.saldus.lv/pieteiksanas Pieteikšanās noslēgusies15. jūlijā
Ropažu novads Izglītības metodiķe Sanita Tīberga. Tālrunis 67800939, e-pasts:
sanita.tiberga@garkalne.lv
www.ropazi.lv/pieteiksanas Pieteikšanās noslēgusies16. jūlijā
Rēzeknes novads

Papildus informācija par projektu iesniegšanu zvanot Rēzeknes novada jaunatnes lietu specialistei: Līga Bistrova, tālr. 29121139, e-pasts: liga.bistrova@rezeknesnovads.lv

www.rezeknesnovads/pieteiksanas Pieteikšanās noslēgusies15. jūlija plkst. 12.00
Aizkraukles novads Saziņai aicinām izmantot Aizkraukles novada mājaslapā publicēto saziņas formu: http://www.aizkraukle.lv/lv/kontakti/ www.aizkrauklesnovads/pieteiksanas Pieteikšanās noslēgusies 22.jūlijā
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

Kontaktpersona: Mārīte Švīgere

Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas referents, speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

67511499

25649245

marite.svigere@jurmala.lv

 https://www.jurmala.lv/lv/jaunums/jurmala-aicina-vasaras-nometnu-organizatorus-pieteikties-lidzfinansejuma-sanemsanai Pieteikšanās noslēgusies 22. jūlijā
Rīgas pilsētas pašvaldība Kontaktpersona: Dmitrijs Zverevs, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļas vadītājs, tālr. 67181499, e-pasts: dmitrijs.zverevs@riga.lv

Saite uz paziņojumu par konkursa izsludināšanu: https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/finansesanas-konkursi?target=199

Pieteikšanās noslēgusies 26.jūlijā 
Tukuma novads

 

Sīkāku informāciju var saņemt, rakstot angelika.dembovska@tukums.lv

 

Publicētā informācija www.tip.edu.lv Pieteikšanās pagarināta līdz 2.augusta plkst.18.00
Liepājas valstspilsēta

Kontaktpersona - Aelita Jankovska (Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte jaunatnes un karjeras jautājumos)-e-pasts:aelita.jankovska@liepaja.edu.lv

Publicētā informācija:  https://www.liepaja.lv/skolenu-nometneshttps://www.liepaja.lv/izsludinats-projektu-konkurss-bernu-un-jauniesu-nometnem-2021-gada-vasara/

3.augusts plkst.17.00

Dienvidkurzemes novads Plašāku informāciju var saņemt Grobiņas domes Attīstības un uzņēmējdarbības nodaļā, zvanot uz tālruņa numuru: 63497965 vai rakstot uz e-pasta adresi: anna.freiberga@grobinasnovads.lv. Publicētā informācija: www.dienvidkurzemesnovads/pieteiksanas  Pieteikšanās noslēgusies 30. jūlijā plkst. 13:00
Talsu novads Kontaktpersona: Talsu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Lienīte Krūzīte, t.28360077, 26487931, e-pasts: lienite.kruzite@talsi.lv Publicētā informācija: https://talsunovads.lv/zinas/novada/par-atklata-konkursa-izsludinasanu-nometnu-organizesanai/  13. augusts
Preiļu novada dome Kontaktpersona: Aija Caune, Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore, 29221574, aija.caune@preili.lv Publicētā informācija: https://preili.lv/214864/aicina-pieteikties-bernu-un-jauniesu-nometnu-organizetajus-lidzfinansejumam/ Pieteikšanās noslēgusies