ESF projekts 8.3.6.2/17/I/001
Pedagogijas studentu uznemejspejas pasvertejums attalinata macibu procesa

Latvijas Universitātes izglītības zinātnes doktoranti un profesore Zanda Rubene veic pētījumu, kura mērķis ir noskaidrot pedagoģijas studentu uzņēmējspēju un tās pilnveides metodiku attālinātā mācību procesā.

  • Anketas aizpildīšana prasīs ~8 minūtes. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti akadēmiskas publikācijas veidošanai. Visas atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā.
  • Anketa pieejama ŠEIT: https://latvia.questionpro.com/t/ARfNeZjomH
  • Pētījums tiek veiksts ESF projekta Nr. 8.3.6.2. “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros; Projekta līguma numurs: 8.3.6.2/17/I/001 (23-12.3e/19/103) ietvaros