Pedagogijas studentu uznemejspejas pasvertejums attalinata macibu procesa
Starptautisku ekspertu vadībā izstrādā vispārējās izglītības vērtēšanas kartējumu
Turpinās sadarbības partnera atlase izglītības terminu skaidrojošās vārdnīcas izveidei