Jaunatnes dziesmu un deju svētki

Uzsākot gatavošanos nākamajiem XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2025. gadā, Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – VISC) izsludina koncepciju konkursus Koru programmas koncertam, Skatuviskās tautas dejas programmai, Pūtēju orķestru koncertam, Simfonisko orķestru mūzikas koncertam, Kokļu mūzikas koncertam, Mūsdienu deju programmai, Akordeonu mūzikas koncertam un svētku logo zīmei.  

  • Konkursos var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona.

Koncepcijai jābūt saskaņā ar XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku māksliniecisko koncepciju „Daru radot un radu darot”( autors – Reinis Suhanovs), tajā ietverot māksliniecisko, režisorisko un scenogrāfisko ieceri, kā arī programmas repertuāra vīziju.

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcija un būtība saistāma ar bērnu un jauniešu vēlmi un vajadzību daudzveidīgi un radoši izpausties ne tikai dziesmā un dejā, bet arī citādi – instrumentu spēlē, teātrī, sportā, programmēšanā, mākslā vai rokdarbos. Radīšana notiek regulāri un mērķtiecīgi vingrinoties. Radīšana notiek arī darot savu ikdienas mācību darbu skolā. Radīšana iespējama tad, ja ir aizraušanās un pacietība.

 

“Es daru

Tu dari

Mēs darām”

Viss sākas ar mūsu katra paša vēlmi darīt – kādam tā ir dziedāšana korī, kādam laikmetīgā deja vai tautas mūzikas ansamblis. Mūsu sabiedrības mikromodelis ir skola. Tur mēs mācāmies darīšanu. Darīšanai un radīšanai ir dubults spēks, ja mēs to veicam kopā. Līdzīgas lietas bērni un jaunieši dara skolā vai savā kolektīvā – dziesmu un deju svētki ir iespēja reizē apzināties gan savu individualitāti darīšanā, gan kopdarba jaudu. Svētki tā ir iespēja kopā darīt to, kas patīk un radīt svētkus sev, ģimenei, kolektīvam, skolai un visai Latvijai.

 

Līdz 2022. gada 31. oktobrim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 28.oktobris): VISC, Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050, ar norādi – konkursam:

XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Koru programmas koncerta koncepcijas konkurss

XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Skatuviskās tautas dejas programmas koncepcijas konkurss”.

Līdz 2022.gada 2.novembrim plkst.17.00 jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 2022.gada 31.oktobris): 

"XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Pūtēju orķestru koncerta koncepcijas konkurss"

"XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Simfonisko orķestru mūzikas koncerta koncepcija"

"XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Kokļu mūzikas koncerta koncepcija"

Līdz 2022.gada 11.novembrim plkst.16.00 jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 2022.gada 9.novembris):

"XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Logo zīme".

Līdz 2022.gada 14.novembrim plkst.17.00 jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 2022.gada 11.novembris):

"XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mūsdienu deju programmas mākslinieciskā koncepcija"

"XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Akordeonu mūzikas koncerta koncepcija"

Radošus un ieinteresētus cilvēkus aicinām piedalīties konkursos un izteikt savu redzējumu XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2025.gadā koru programmas koncertam un skatuviskās tautas dejas programmai.