Audzināšana. Pasākumi
VISC  aicina skolēnu/audzēkņu pašpārvalžu konsultantus un dalībniekus, audzināšanas darba speciālistus, profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekus audzināšanas darbā pieteikties Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla «Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons» pilsonisko un radošo norišu cikla noslēguma pasākumam «Pašiem sava brīvība»

Valsts izglītības satura centrs  aicina skolēnu/audzēkņu pašpārvalžu konsultantus un dalībniekus, audzināšanas darba speciālistus, profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekus audzināšanas darbā pieteikties Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla «Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons» pilsonisko un radošo norišu cikla noslēguma pasākumam «Pašiem sava brīvība»

Noslēguma pasākums «Pašiem sava brīvība» notiks 2020.gada 26. novembrī plkst. 10.00 – 15.00 tiešsaistē, ZOOM platformā.

  • Aicinām reģistrēties līdz 22. novembrim, aizpildot šo pieteikuma anketu! Reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta piekļuves saite.

Latvijas valsts simtgades programmā 2020. gada vadmotīvs ir "Brīvība" - brīvība pieņemt apzinātus lēmumus, būt atbildīgiem pret sevi un līdzcilvēkiem. Par godu tam Valsts izglītības satura centrs kopā ar izglītības iestādēm jau kopš 2020. gada pavasara veidoja pilsonisko un radošo norišu ciklu "Pašiem sava brīvība".

  • Pasākuma plānā:
  1. Paldies vārdi un sveicieni “Pašiem sava brīvība” dalībniekiem;
  2. Pilsonisko un radošo norišu cikla „Pašiem sava brīvība” labās prakses piemēri;
  3. Skolēnu pašpārvalžu atbalsta materiālu kopuma prezentēšana;
  4. "Kā darboties pandēmijas laikā?". Aktīva pieredzes apmaiņa un ideju ģenerēšana;
  5. Nodarbība “Kā atbalstīt sevi, pirms atbalstīt citus” (ar supervizori, konsultanti un mentori Ingu Pāvulu).


Pilsonisko un radošo norišu cikla „Pašiem sava brīvība” noslēguma tiešsaistes pasākumu rīko Valsts izglītības satura centrs Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla izglītības iestādēs „Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie Monikas Daļeckas (VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, monika.dalecka@visc.gov.lv, 67350813).

Kontaktpersona: VISC vecākā referente Monika Daļecka, tālr.67350813.