Audzināšana. Pasākumi
Pašiem_sava_briviba

Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plāna 2017.-2021.gadam ietvaros Valsts izglītības satura centrs (VISC) organizē pasākumu ciklu “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” izglītības iestādēm, sekmējot bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicinot viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un dalību Latvijas valstiskuma stiprināšanā.

Pilsonisko un radošo norišu cikla „Pašiem sava brīvība” noslēguma tiešsaistes pasākums norisinājās 2020. gada 26. novembrī, un tajā piedalījās vairāk nekā simts skolēnu/audzēkņu pašpārvalžu dalībnieki un konsultanti, audzināšanas darba speciālisti, direktoru vietnieki audzināšanas darbā no visas Latvijas. Pasākuma programmā uzmanība tika pievērsta skolēnu pašpārvalžu darbībai un tās lomas aktualizēšanai un dažādu pilsoniskās līdzdalības un norišu popularizēšanai.

Pasākumu atklāja VISC Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa, norādot, ka ar šo notikumu noslēdzas VISC īstenotais projekts, kurš aizsākās 2017.gadā un ir turpinājies četrus gadus un kurā aktīvi iesaistījušās daudzas izglītības iestādes Latvijā. A.Bērziņa pateicās ikvienam, kas tajā piedalījās ar idejām, labajiem darbiem un veiksmīgo pieredzi.

Tiešsaistes pasākuma vadītājs Valters Melderis rūpējās gan par tā sekmīgu norisi, gan par dalībnieku pašsajūtu, kā arī bagātināja programmu ar dažādām izglītojošām un atraktīvām aktivitātēm.

Ar saviem radošo norišu projektiem un labās prakses piemēriem pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības jomā pieredzē dalījās Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde (projekta koordinatore Daina Mediniece), J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolas muzeja padome un muzeja pulciņš (projekta koordinatore Irisa Otrupe), Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēni (projekta koordinatore Baiba Mackiala), Kuldīgas novada vispārizglītojošo skolu skolēni (projekta koordinatore Līga Kovaļeva) un Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu līdzpārvalde “Kodols” (projekta koordinatore Signe Berga).

Savukārt metodiskā materiāla skolēnu pašpārvaldēm autores Anna Ločmele un Brigita Medne iepazīstināja ar atbalsta materiāliem skolēnu/audzēkņu pašpārvaldēm, kas tuvākajā laikā būs pieejami arī VISC mājaslapā. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties grupu darbā, pastāstīt par savu pieredzi, dalīties ar idejām, uzzināt par dažādiem interaktīvās iesaistes rīkiem un izmēģināt tos (piemēram, Mentimeter, Jamboard u.c.). Supervizore, izglītības konsultante Inga Pāvula sniedza padomus “Kā atbalstīt sevi, pirms atbalstīt citus” un jēgpilni darboties arī pandēmijas laikā.

Pasākuma “Pašiem sava brīvība” noslēgumā dalībniekus uzrunāja Latvijas valsts simtgades biroja Izglītības un jauniešu projekta vadītāja Aija Tūna, rosinot jauniešus būt radošiem un pilsoniski aktīviem, novērtēt un atbildīgi izturēties pret brīvību, izmantot tās iespējas savā pilsoniskajā izaugsmē, ko sniedz darbs skolēnu pašpārvaldē un savas skolas dzīves un vides veidošanā. 

VISC izsaka pateicību skolēniem, pašpārvalžu konsultantiem un ikvienam par atsaucību, līdzdalību, pozitīvu enerģiju un aktivitāti pasākumā “Pašiem sava brīvība”! Lai mums izdodas arī turpmāk motivēt un atbalstīt pašpārvalžu darbību Latvijā!

Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Monika Daļecka, tālr.67350813, e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv