ESF projekts 8.3.6.2/17/I/001

Šobrīd izstrādāti rīku prototipi skolu tīkla efektivitātes analīzei, absolventu monitoringam, analīzei par skolotāja profesijas attīstību, analīzei par atbalstu mācību turpināšanai un vispārējam pārskatam par izglītību. Paredzams, ka šie un turpmāk veidotie datu analīzes modeļi sniegs būtisku informāciju ne vien izglītības politikas plānotājiem valsts līmenī, bet arī pašvaldībām, skolām, vecākiem, skolēniem un pētniekiem.

Šobrīd izstrādāti rīku prototipi skolu tīkla efektivitātes analīzei, absolventu monitoringam, analīzei par skolotāja profesijas attīstību, analīzei par atbalstu mācību turpināšanai un vispārējam pārskatam par izglītību. Paredzams, ka šie un turpmāk veidotie datu analīzes modeļi sniegs būtisku informāciju ne vien izglītības politikas plānotājiem valsts līmenī, bet arī pašvaldībām, skolām, vecākiem, skolēniem un pētniekiem. Piemēram, skolēniem un vecākiem precīzāka informācija sniegs iespēju pieņemt izsvērtākus lēmumus par izglītības iestādes un programmas izvēli. Savukārt izglītības iestādēm tā būs iespēja vērtēt veiktos ieguldījumus un attīstības perspektīvas.

Latvijā jau pašlaik pastāv vairāki izglītības kvalitātes monitoringa procesi, to skaitā valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaites sistēma, izglītības iestāžu akreditācija, starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu īstenošana, izglītības statistikas datu uzskaite Valsts izglītības informācijas sistēmā. Tomēr vienota sistēma sniegs iespēju analizēt dažādu procesu rezultātu kopsakarības, novērtēt to ietekmi, veidot pierādījumos balstītu izglītības politiku un īstenot nepieciešamās atbalsta programmas, kā arī kopumā nodrošinās datos pamatotu lēmumu pieņemšanu un rīcību visos izglītības līmeņos.

>> Lasīt vairāk IZM vietnē