Profesionālā izglītība
Karjeras izvēle_Skolēna digitālais IQ

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" (vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros ir izstrādāti profesionālās izglītības programmu paraugi, kuru mērķis ir atvieglot un nodrošināt izglītības programmu izstrādes procesu profesionālām izglītības iestādēm, nodrošināt efektīvu izglītības kvalitātes vadību un uzraudzību, mazināt administratīvo slogu, atvieglojot dokumentu izstrādes un aprites procesus izglītības programmu licencēšanai. 

  • Šobrīd jau publicēti programmu paraugi sekojošās nozarēs:

 - Būvniecības,  Enerģētikas, Kokrūpniecības, Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozarēs, Lauksaimniecības nozare, Transporta un loģistikas nozare, Tūrisma nozare, Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozare, Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozare, Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozare.