Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Foto: Aivars Liepiņš

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sagatavojis skatuviskās tautas dejas koncerta “Tā tik ir vasara!” jaundeju krājumu.

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skatuviskās tautas dejas kolektīvu koncerts “Tā tik ir vasara!” (2021) tika papildināts ar  muzikālām intermēdijām – astoņiem Katrīnas Dimantas veidotiem skaņdarbiem, kurus izpilda folkloras kopas “Kokle” un “Tarkšķi”. Horeogrāfi Jānis Purviņš, Rūta Lauce, Iluta Mistre, Lāsma Skutāne, Taiga Ludborža, Madlēna Bratkus, Guna Trukšāne un Jānis Kalniņš izveidojuši astoņas dejas - pa vienai katrai dejotāju vecuma grupai no 1.-12.klasei.

Deju metodiskajā krājumā ievietoti dejas apraksti, zīmējumi, nošu materiāls, kā arī audio un video ieraksti datu nesējā. Par metodiskā materiāla saturu atbildīgs dejas autors.

Metodiskā materiāla saturu sagatavojis VISC sadarbībā ar skatuviskās dejas  nozares speciālistiem un horeogrāfiem. Metodisko materiālu izdevējs - SIA „RL consulting”.

Kontaktinformācija par metodisko materiālu iegādi – www.dejuseminars.lv . Materiālu saņemšana iespējama tikai ar veiktu priekšapmaksu un ar piegādi pa pastu.

Metodisko materiālu izmaksas (nav apliekamas ar PVN) EUR:

  1. Jaundeju krājums – 10.00 EUR.
  2. Zibatmiņa ar deju audio, video ierakstiem un deju aprakstiem – 9.00 EUR.
  3. Iepakošana un piegāde: no 6.00 EUR.

Kontaktinformācija par rēķina saņemšanu (nosūtot maksātāja rekvizītus – pasūtītāja (iestādes/ privātpersonas) pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, piegādes adrese, konakttālrunis un e-pasta adrese): dejuseminars@gmail.com, Uldis Mesters, tālr. 20032232.

VISC 2022.gada 27.septembrī PIKC “Rīgas Tehniskā koledža”, Braslas ielā 16, Rīgā, organizē tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju repertuāra apguves semināru ar mērķi papildināt deju kolektīvu repertuāru ar skatuviskās tautas dejas koncerta “Tā tik ir vasara!” jaundejām.

Semināra plānotā norise:

Plkst.9.00 – 10.00       semināra dalībnieku reģistrācija;

Plkst.10.00 – 10.30     informācija par latviešu skatuviskās tautas dejas žanra aktualitātēm 2022./2023.mācību gadā – VISC vecākā referente Z.Mūrniece;

Plkst.10.30 – 14.30     jaundeju apguves metodika 1.-12.klašu deju kolektīviem. Dejas metodikas apguve notiek ar semināra dalībnieku praktisku līdzdalību.

Metodisko materiālu iegāde semināra dienā netiek nodrošināta. Materiālu iegāde notiek tiešsaistē www.dejuseminars.lv.

Kontaktinformācija par metodiskā materiāla saturu un semināra norisi: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Zanda Mūrniece, e-pasta adrese: zanda.murniece@visc.gov.lv, tālr.60001628.