Interešu izglītība Vides izglītība
Interešu izglītības programma “Vides pārvaldība II”

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) koprades telpa Dabas māja izsludina pieteikšanos izglītības iestādēm uz interešu izglītības programmas “Vides pārvaldība II” apguvi,  kura izstrādāta 11-18 gadus veciem skolēniem.

Programmā apvienotas dabaszinātnes, kurās ietilpst arī ekoloģija un vides zinātne, tāiekļauj zināšanas par dabas procesiem, to savstarpējo korelāciju, dzīvo un nedzīvo dabu. “Vides pārvaldība II” izstrādāta, lai veicinātu skolēnu interesi par STEM un ļautu padziļināti izprast vides saudzēšanas nepieciešamību, ekoloģiska dzīvesveida nozīmīgumu, zinātnes, izglītības un pētniecības būtisko lomu veiksmīgas un veselas sabiedrības, starpsugu komunikācijas veidošanā. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir veidot izpratni un interesi par hidrobioloģiju, entomoloģiju, ekotehnoloģiju, botāniku, ornitoloģiju, ģeogrāfiju un vides aizsardzību, aizsargājamām dabas teritorijām, anatomiju un ģeoloģiju. 

Martā, aprīlī un maijā  skolēniem būs iespēja apgūt programmu “Vides pārvaldība II”, kura sastāv no četrām inovatīvām nodarbībām “Cilvēka iekšējie orgāni”, “Biotehnoloģija”, “Zemes slāņu izpēte” un “Zooloģija zem lupas”. Nodarbībās tiks izmantotas koprades telpas “Dabas māja” instalācijas un interaktīvas metodes, radot izpratni par dzīvību, ekosistēmu, dabā notiekošiem procesiem, tos pētot gan praktiski, gan teorētiski. Katras nodarbības ilgums ir 60 minūtes, tās ir bez maksas, un nodarbību laikā klase tiek dalīta uz pusēm pēc skolēnu skaita. Nodarbības norisināsies atbilstoši epidemioloģiskajiem noteikumiem un to skaits ir ierobežots. Lai apgūtu programmu, ir jāapmeklē visas iekļautās nodarbības. 

Izglītības iestādēm tiek nodrošināta transporta izmaksu kompensācija. Ar papildus informāciju par transporta kompensāciju nolikumu var iepazīties ZIIC mājaslapā.  

Informācija, lai pieteiktos nodarbībām: 

  • Pieteikšanās programmas apguvei norit tikai elektroniski ZIIC tīmekļvietnē, aizpildot rezervācijas anketu un pievienojot visus pamatojošos dokumentus;
  • Pieteikšanās norit no 7.02.22.  – 18.02.22., vai līdz brīdim, kad saņemti 20 pieteikumi (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais);
  • ZIIC administrācija sazināsies ar pieteikuma iesniedzējiem, kuru pieteikums ir apstiprināts. 

 

Papildus informācija par pieteikšanos pa tālr.+37126644834 vai e-pastu dabasmaja@liepaja.edu.lv.

Interešu izglītības programma “Vides pārvaldība II” tiek realizēta projekta  “Inovāciju  centra  attīstība  Liepājas  pilsētā” ietvaros, kuru  finansē  Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas  grantu  programma  “Pētniecība  un izglītība”.  Tā  kopējās  izmaksas  ir  986  049,00  eiro,  no  kurām  754  327,40  eiro  ir  Norvēģijas  grantu līdzfinansējums, 133 116,60 eiro  Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605,00 eiro  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  līdzfinansējums.

 

Papildu informācija:

Laura Grundmane

Projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" vadītāja

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centrs (ZIIC)

Mob. tālr.: 26464841, e-pasts: laura.grundmane@liepaja.edu.lv