Interešu izglītība Dejās
Profesionālās pilnveides seminārs tautas dejas

Valsts izglītības satura centrs ar šā gada februāri rīko ikmēneša profesionālās kompetences pilnveides vienas dienas seminārus skatuviskās tautas dejas kolektīvu vadītājiem un virsvadītājiem.

Š.g.1.martā plkst.11.00 – 15.30 notiks otrais seminārs “Dejas pasniegšanas metodika un aktualitātes koprepertuāra iestudēšanā”, tiešsaistē, ZOOM platformā.

Semināra lekcijas:

  • Labās prakses piemērs par deju nodarbību formu dažādošanu Tukuma Mākslas skolā  – Tukuma Mākslas skolas deju kolektīva “Luste” vadītāja Madara Augule;
  • Labās prakses piemērs par deju nodarbību formu dažādošanu VEF Kultūras pils Tautas deju ansamblī “Zelta Sietiņš”  – VEF Kultūras pils Tautas deju ansambļa “Zelta Sietiņš” pedagoģe Dace Adviljone;
  • Lekcija un praktiskā nodarbība “Kustību un teātra mākslas metodes darbam attālināti, nodrošinot prasmju apguvi” – Kultūru vidusskolas teātra mākslas pasniedzēja Dārta Nora Pauļuka - Sadlovska;

Būs iespēja darboties praktiski un pilnveidot savu pieredzi darbam attālināti. Semināra dalībniekiem jānodrošina ieslēgtu kameru, aktīvu līdzdalību, piemērotu apģērbu.

Semināra dalībnieku pieteikšanās elektroniski VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākajai referentei Zandai Mūrniecei (zanda.murniece@visc.gov.lv, tālr.60001628)  līdz 2021.gada 25.februāra plkst.12.00 ,  norādot semināra dalībnieka pilnu vārdu un uzvārdu, darba vietu un  e-pastu (saziņai un semināra apliecības elektroniskai nosūtīšanai).