Vispārējā izglītība

Lai atskatītos uz to, kas piedzīvots attālinātā mācību procesa laikā un domātu par lietpratības jeb kompetenču pieejas nostiprināšanu jaunajā mācību gadā, Valsts izglītības satura centrs (centrs) tikās ar Rīgas Juglas vidusskolas direktori Aiju Melli, Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotāju Aleksandru Vorobjovu un šīs skolas skolēnu Kārli Ploku, kā arī Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas skolnieci Montu Tauberi. Kopā vērtējām arī Izglītības un zinātnes ministrijas un centra sadarbībā ar EDURIO veiktās mācību gada noslēguma aptaujas , kas tika veikta laika posmā no 2020.gada 26.maija līdz 12.jūnijam, rezultātus.