ESF projekts 8.3.6.2/17/I/001

Latvijā līdz 2023. gada beigām īstenos Starptautisko  pilsoniskās izglītības pētījumu (IEA International Civic and Citizenship Education Study, IEA ICCS 2022). To paredz noslēgtais sadarbības līgums starp Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Universitāti. Pētījums notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros.

>> Lasīt vairāk IZM vietnē