ESF projekts 8.3.6.2/17/I/001
Starptautisku ekspertu vadībā izstrādā vispārējās izglītības vērtēšanas kartējumu

Projekta ietvaros 15. un 16. oktobrī Rīgā notika darbseminārs, kura laikā Kembridžas Universitātes Vērtēšanas centra (Cambridge Assessment International Education) ekspertu vadībā tālākai pilnveidei izveidots vispārējās izglītības vērtēšanas sistēmas kartējums. Pasākumā vienkopus tikās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Skola2030, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta.

Darbseminārā dalībnieki analizēja Latvijas vispārējās izglītības vērtēšanas sistēmu, izglītības kvalitāti ietekmējošos faktorus, kā arī guva ieskatu citu valstu pieredzē. Tāpat institūciju pārstāvji pievērsās tādām tēmām kā vērtēšanas instrumentu mērķi un to izmantošana atbilstoši mācību saturam un klašu grupām. Tika apzināti arī praktiskie ierobežojumi vērtēšanas sistēmas kartējuma izveidē.

Lasīt vairāk IZM vietnē