Konkursi skolēniem Interešu izglītība Folklora
Stāstnieku konkursa „Anekdošu virpulis“ klausītāji

Pirmdien, 2024. gada 1. aprīlī Rīgas Latviešu biedrībā notika Valsts izglītības satura centra sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju un tradicionālās kultūras biedrību „Aprika” rīkotais stāstnieku konkursa „Anekdošu virpulis“ fināls, kurš pulcēja 50 labākos jokotājus no visas Latvijas.

Pasākuma mērķis ir tradicionālās stāstīšanas individuālo prasmju un iemaņu apgūšana, pārmantošana un attīstība dialogā ar tradīciju. Konkursu vērtēja eksperti, kuru devums stāstniecības tradīciju apzināšanā un pārmantošanā ir nozīmīgs Latvijas kultūras kopainā: Guntis Pakalns, Inguna Radziņa, Dāvis Suharevskis, Iveta Irbe un Andrejs Svilāns.

Klausītāji varēja noklausīties 544 īsākas un garākas, vecākas un pavisam nedzirdētas anekdotes.

Kā savās pārdomās dalījās ilggadējs „Anekdošu virpuļa“ vērtētājs Andrejs Svilāns: „Vai par anekdoti var uzskatīt divus īsus teikumus, kur viens ir jautājums, bet otrs - atbilde? Šāda veida joku arī šoreiz bija pulka. Daļa, neraugoties uz savu īsumu, bija burvīgi! Bet, ja smīdinātājs koncentrējas tikai uz šiem īsajiem jociņiem, ir ļoti grūti novērtēt viņa dotību plašumu. Lai gan nenoliedzami, ka šie mazie humora gabaliņi ar lakonisko formu un ļoti negaidītu jautājumā izteiktās problēmas risinājumu (atbildi) ir ļoti parocīgi, lai īsā laikā sev pievērstu publikas uzmanību.“

Pasākuma kopējais secinājums – lai kļūtu par Īpaši ekselento smīdinātāju, ir rūpīgi jāveido savs anekdošu repertuārs, jāizkopj smalka situācijas izjūta, jākopj dikcija un jāvar noturēties uz šaurās gaumes laipiņas, kur īstam jokotājam ir jāuzdrošinās gan pārkāpt iezīmētās robežas, jo labu joku raksturo negaidītība, gan palikt „labas gaumes robežās“ atbilstoši vecumam, situācijai un konkursa nolikumam.

Šogad 7 Īpaši ekselentie smīdinātāji ir: Līga Pastare no Riebiņu vidusskolas folkloras kopas „Jumalāni“ (skolotājas Ārija Bergmane- Sprūdža un Rita Pudāne); Toms Ļubimovs un Ernests Zeps no Friča Brīvzemnieka pamatskolas (skolotāja Sanita Pavāre); Katrīna Veigule no Līvānu 1. vidusskolas folkloras kopas „Ceiruleits“ (skolotāja Anna Kārkle); Lauma Margrieta Kambala no Bērnu un jauniešu centra „Rīgas skolēnu pils“ folkloras kopas „Kokle“ (skolotāja Dina Liepa); Henrijs Rozenbahs un Līva Grabovska no Rucavas pamatskolas folkloras kopas „Ķocītis“ (skolotāja Liena Trumpika).

Konkursu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Informāciju sagatavoja:
VISC Sadarbības atbalsta departamenta
Nemateriālā kultūras mantojuma un ilgtspējīgas attīstības projektu nodaļas
folkloras projektu koordinatore
Māra Mellēna: tālr. 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv