Eksāmeni

VISC ir izstrādājis metodisko materiālu, kurā analizēti 2016./2017. un 2017./2018. mācību gada 9.klases eksāmena latviešu valodā (skolēnu, kas mācību programmu apgūst latviešu valodā) un krievu valodā (skolēnu, kas apgūst mazākumtautības izglītības programmu krievu valodā) tekstveides daļas rezultāti, kā arī piedāvāti didaktiskas rekomendācijas tekstveides (pārsprieduma) prasmes pilnveidošanai.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"