Tiešsaistes seminārs par atbalsta pasākumiem satura apguvē un valsts pārbaudes darbos

2024. gada 7. februārī plkst. 14.00 notika Valsts izglītības satura centra tiešsaistes seminārs “Atbalsta pasākumi mācību satura apguvē un valsts pārbaudes darbos”.

Tiešsaistes seminārā Valsts izglītības satura centra (VISC) Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļas vadītāja Anita Falka pastāstīja par atbalsta pasākumiem mācību satura apguvē, kā arī iepazīstināja ar metodiskiem ieteikumiem un pieejamiem resursiem veiksmīgākai atbalsta pasākumu īstenošanai.

VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle informēja par atbalsta pasākumu organizāciju valsts pārbaudes darbos, kā arī kārtību, kādā izglītojamos atbrīvo no valsts pārbaudes darbiem.

Babītes vidusskolas speciālā pedagoģe Dace Lapiņa un Rīgas Valdorfskolas direktores vietniece, iekļaujošās izglītības koordinatore Aija Rusaika seminārā dalījās pieredzē ar labās prakses piemēriem atbalsta pasākumu nodrošināšanā.

Tiešsaistes semināra noslēgumā semināra dalībnieki atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. Atbildes uz jautājumiem lasāmas arī tiešsaistes semināra komentāru daļā. 

Semināra ieraksts VISC Facebook lapā