ESF projekts 8.3.6.2/17/I/001
Turpinās sadarbības partnera atlase izglītības terminu skaidrojošās vārdnīcas izveidei

Projekta ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2020. gada 6. novembrim veic sadarbības partnera atlasi pētījuma “Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca” izstrādei. Pētījuma ietvaros līdz 2022. gada novembrim paredzēts izstrādāt izglītības terminu skaidrojošo tiešsaistes vārdnīcu latviešu valodā ar terminu ekvivalentiem angļu, vācu, franču un krievu valodā. Vārdnīca sniegs ieguldījumu izglītības terminoloģijas attīstībā, izglītības terminu kvalitatīvā lietojumā un vienotas izpratnes veidošanā.