Vispārējā izglītība

Lai turpinātu sniegt atbalstu skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā, arī šogad – katru otro ceturtdienu laikā no plkst. 16:00 līdz 17:00 - turpināsim tiešraidīt vebinārus par aktualitātēm saistībā ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju Skola2030 YouTube kanālā.