Valsts pārbaudes darbu aktuālie jautājumi

2024. gada 16. aprīlī notika Valsts izglītības satura centra (VISC) organizēts tiešsaistes seminārs pašvaldības izglītības pārvalžu un izglītības iestāžu darbiniekiem par aktuāliem valsts pārbaudes darbu jautājumiem.

Par aktualitātēm valsts pārbaudes darbu norisē informēja VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle, par Valsts pārbaudes darbu informācijas sistēmu un tajā veicamajām darbībām informāciju sniedza IZM Informācijas tehnoloģiju departamenta resoru pakalpojuma vadītājs Ilmārs Rikmanis, savukārt VISC Informācijas sistēmu lietotāju atbalsta nodaļas vadītāja Samanta Dumbure aicināja nepieciešamības gadījumā vērsties pēc palīdzības un konsultācijām VISC Lietotāju atbalsta dienestā.

Semināra gaitā tika sniegtas atbildes gan uz iepriekš iesūtītiem, gan semināra laikā uzdotiem jautājumiem.

Semināra ieraksts (parole: ^81bCXS3)