Ilustratīvs attēls ar tekstu "Valsts pārbaudes darbu aktuālie jautājumi"

2024. gada 28. maijā notika Valsts izglītības satura centra rīkotais tiešsaistes seminārs par aktuāliem valsts pārbaudes darbu jautājumiem un valsts atzītu vispārējās izglītības dokumentu izsniegšanu.

Semināru atklāja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece vispārējās izglītības jautājumos Kristīne Niedre-Lathere, par risinājumiem pamatizglītības sertifikātu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu izgūšanai elektronisku dokumentu formā pastāstīja Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta direktora vietnieks Kaspars Veldre, par papildtermiņa eksāmenu organizēšanu, izziņas par nokārtotu centralizēto eksāmenu saņemšanas iespējām, kā arī centralizētā eksāmena rezultāta apstrīdēšanas kārtību informēja Valsts izglītības satura centra Vispārējās Izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle, valsts atzītu vispārējās izglītības dokumentu noformēšanas un izsniegšanas kārtību atgādināja Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Ilze Seipule.

Semināra noslēgumā Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra pārstāvji sniedza atbildes uz skatītāju uzdotajiem jautājumiem.

Semināra ieraksts