Valsts parbaudes darbu programmas 2021

Valsts izglītības satura centrs informē, ka šobrīd sagatavotas un publicētas 2020./2021. mācību gada noslēguma pārbaudījumu programmas

  • Pārbaudes darbu programmas visos mācību priekšmetos PIEEJAMAS ŠEIT 

Šobrīd ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 319 “Par valsts pārbaudes norises laiku 2020./2021. mācību gadā” tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.  

Līdzīgi, kā noslēdzoties 2019./2020. mācību gadam, arī šogad  skolēniem ir tiesības saņemt objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu par visu apgūto mācību saturu 9 vai 12 gados, lai nodrošinātu sekmīgu tālāko izglītības turpinājumu un vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā pret citu gadu absolventiem. Iegūtais vērtējums un sertifikāti par vidējo vispārējo izglītību nodrošinās visiem vienlīdzīgas iespējas iestāties gan Latvijas, gan citus valstu augstskolās ne tikai šogad, bet arī pēc gada vai vairākiem gadiem.