Publicētas VPD programmas

Valsts izglītības satura centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.398 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 14. un 15. punktu  publicē  2022./2023.mācību gada valsts pārbaudes darbu programmas.

  • Lai iegūtu apliecību par pamatizglītību, 9.klases skolēniem jākārto trīs centralizētie eksāmeni: latviešu valoda, matemātika un svešvaloda (angļu, vācu, franču – pēc skolēna izvēles).
  • Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējos izglītību, skolēniem jākārto trīs centralizētie eksāmeni vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī (latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu, vācu vai franču), kā arī vismaz divi centralizētie  eksāmeni augstākajā mācību satura apguves līmenī, tie var būt arī iepriekš minētajos mācību kursos.

IEPAZĪSTIES AR VALTS PĀRBAUDES DARBU PROGRAMMĀM

 

Valsts pārbaudījumu norise 9. un 12. klašu skolēniem plānota maijā un jūnijā, audzēkņiem vispārizglītojošos mācību priekšmetos profesionālās vidējās izglītības programmās eksāmenu norise plānota jūnijā.  Papildu termiņa eksāmenu norise plānota jūnija beigās un jūlija sākumā.

Ņemot vērā 2022./2023. mācību gadā paredzēto valsts pārbaudījumu norises plānojumu, elektroniskie sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami 2023. gada 21. jūnijā un par vispārējo vidējo izglītību – 2023. gada 11. jūlijā. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties valsts pārbaudījumos noteiktajā laikā un tos kārtos papildtermiņā, sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami no 2023. gada 30. jūnija un par vispārējo vidējo izglītību no 2023. gada 17. jūlija.