Ilustratīvs attēls

Turpinās pieteikšanās 2022./2023. mācību gada diagnosticējošajiem darbiem 3., 6.  un 9.klasei (turpmāk – DD), kuru norise plānota šā gada februārī un martā. Skolēnus dalībai piesaka izglītības iestāde. Skolēnu pateikšana diagnosticējošajiem darbiem notiek jaunajā Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (turpmāk – VPS). 

Šajā mācību gadā  Valsts izglītības satura centrs piedāvā iespēju kārtot diagnosticējošos darbus:

  • 3. klase

- Latviešu valodā 20.-24. februāris

- Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās) 20.-24. februāris

- Matemātika 6.-10. marts

  • 6. klase

- Dabaszinībās 20.-24. februāris

- Latviešu valodā 27. februāris-3. marts

- Matemātikā 6.-10. marts

  • 9.klase

 - Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs  24.-28.aprīlis

Ar diagnosticējošo darbu programmām ir iespēja iepazīties VISC tīmekļvietnē.

  • Izglītības iestāde skolēnus var pieteikt ne vēlāk kā vienu dienu līdz diagnosticējošā darba norises sākumam. Izpildes laiku (dienu un laiku) nosaka izglītības iestāde.
  • Materiālus, kas nepieciešami darba izpildei, skolas varēs lejupielādēt no VPS pirmdienās sākot plkst.7.00. Darbus varēs saņemt tikai tās skolas, kuras būs pieteikušas savus skolēnus dalībai. Diagnosticējošā darba izpildei nav obligāti jāpiesaka visi skolēni.

Lietotāju atbalsta dienesta tīmekļvietnē ir publicēta skolēnu pieteikšanas instrukcija. Diagnosticējošais darbs nav obligāts un to rezultāts neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu.  

Diagnosticējošie darbi tiek organizēti, lai pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, beidzot 3., 6. un 9. klasi. 

Diagnosticējošo darbu vērtē, ievērojot centra izstrādātos kritērijus. Pēc rezultātu ievadīšanas VPS varēs iegūt rezultātu procentos. Vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu.

Pēc darba veikšanas un novērtēšanas skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem. Gan skolēnam, gan vecākiem ir iespējams iepazīties ar skolēna veikto un skolotāja novērtēto darbu.

Norise plānota tā, lai līdz mācību gada beigām skolēniem būtu iespēja pilnveidot/nostiprināt savas zināšanas un prasmes, kā arī turpināt plānoto tēmu apguvi.

2023. gada 26. janvārī Valsts izglītības satura centrs rīkos informatīvu tiešsaistes semināru, lai vairāk pastāstītu par diagnosticējošo darbu saturu un norisi šajā mācību gadā. Tiešsaistes seminārs būs skatāms Valsts izglītības satura centra Facebook lapā. Tiešraides sākums 15.00