Valsts valodas prasmes pārbaude
Ilustratīvs attēls

Šodien, 2023. gada 23. maijā, apstiprināti grozījumi noteikumos par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudēm. Tie nosaka kārtību, kādā nepieciešams kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi tiem Krievijas Federācijas (KF) pilsoņiem, kuri tai nebija reģistrējušies līdz 2023. gada 24. martam.

Informācija par valsts valodas prasmes pārbaudi  Krievijas Federācijas pilsoņiem (kuriem saskaņā ar Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58. punktu, ja valsts valodas prasmes apliecība un citi nepieciešamie dokumenti jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē) 

INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĒŠANOS VVPP

 Jaunā kārtība nosaka, ka tie KF pilsoņi, kuri nebija reģistrējušies valsts valodas pārbaudei līdz šī gada 24. martam, valodas pārbaudei varēs reģistrēties no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, savukārt šīs personas valsts valodas pārbaudi varēs kārtot laikā no šī gada 1. jūlija līdz 13. augustam. Nepieciešamības gadījumā atkārtotai pārbaudei KF pilsoņiem būs jāreģistrējas no 1. augusta līdz 31. augustam, un atkārtoti pārbaudi jākārto no 4. septembra līdz 30. novembrim.


Lai atvieglotu iesniegumu par reģistrēšanos pārbaudei iesniegšanu, turpmāk tiks nodrošināta reģistrēšanās pārbaudei tikai pa pastu (uz adresi Vaļnu iela 2, Rīga, LV-1050, Valsts izglītības satura centrs, 711. kabinets), vai elektroniski ( uz e-pastu vvpp@visc.gov.lv), ja iesniegumu var parasktīt ar drošu elektronisko parakstu. Iesnieguma veidlapa par reģistrēšanos valsts valodas prasmes pārbaudei ir pieejama  Valsts izglītības satura centra mājaslapā: https://www.visc.gov.lv/lv/registresanas-parbaudei

Laika posmā no 11. aprīļa līdz 7. maijam valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojuši 4995 KF pilsoņi. Šobrīd no visiem pretendentiem valsts valodas prasmes pārbaudi ar pirmo reizi izdevies nokārtot vidēji 49% kārtotāju, savukārt 51% personu pārbaude būs jākārto atkārtoti, jo nav izdevies iegūt nepieciešamo punktu skaitu kādā no pārbaudījuma daļām.

Valsts valodas prasmes pārbaudījums sastāv no 4 daļām – klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas daļas.

Pārbaude ir sekmīgi nokārtota, ja personas valsts valodas prasmes vērtējums katrā prasmē (klausīšanās prasmē, lasītprasmē, rakstītprasmē un runātprasmē) nav mazāks par 60 procentiem no maksimālā punktu skaita.

Ar valsts valodas prasmes pārbaudes pamata (A2) līmeņa programmu iespējams iepazīties: https://www.visc.gov.lv/lv/media/19974/download?attachment

Noteikumu projekts pieejams TAP portālā: Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumos Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi".