2022. gada 24. septembrī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kas paredz to, ka Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas pirms citas valsts pilsonības saņemšanas bijuši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi un uzturas Latvijā ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju, kas saņemta saistībā ar Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 8.punktu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 2023. gada 1. septembrim jāiesniedz dokuments, kas apliecina nokārtotu valsts valodas zināšanu pārbaudi vismaz pamata līmeņa 2. pakāpē (A2).

Pārbaude nav jākārto personām:

Pārbaudi ar atvieglojumiem kārto personas, kurām ir funkcionēšanas ierobežojumi, kas minēti 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" 3.pielikumā.

NB! Personas, kas ir atbrīvotas no pārbaudes, darba devējam vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonai uzrāda:

 • dokumentu, kas apliecina, ka persona attiecīgo izglītību ieguvusi latviešu valodā;
 • centralizētā eksāmena latviešu valodā sertifikātu;
 • ārsta rehabilitologa atzinumu.

Reģistrācija uz valsts valodas prasmes pārbaudi uz laiku tiek pārtraukta.

Par turpmākajām valsts valodas prasmes pārbaudes vietām un laikiem lūdzam interesēties 2023. gada janvārī.

Klātienē

Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas centrā
Vaļņu ielā 2, Rīgā, 1.stāvā

 • Pirmdiena - ceturtdiena no 9.00 - 12.30, 13.00 - 17.00 
 • Piektdienās no 9.00 - 12.30, 13.00 - 16.00
 • Informācija pa tālruni: 67281232; 60001611; 60001615; 67814480

Var sūtīt iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu

 • E–pasts: visc@visc.gov.lv
 • Reģistrēšanās un valsts nodevas samaksa par pārbaudi jāveic ne vēlāk kā nedēļu pirms pārbaudes  

Var sūtīt iesniegumu vēstulē pa pastu

 • Adrese: Valsts izglītības satura centrs, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
 • Pasta zīmogs 10 dienas pirms pārbaudes.
 • Valsts nodevas samaksa par pārbaudi jāveic  ne vēlāk kā nedēļu pirms pārbaudes

Fiziska persona ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pārbaudes

 • Iesniedz rakstisku iesniegumu [PDF], [DOC]
 • Samaksā valsts nodevu [PDF]

Juridiska persona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms pārbaudes

 • Iesniedz pieprasījumu valsts valodas prasmes nodrošināšanai [PDF], [DOC]

Ja persona vēlas kārtot pārbaudi ar atvieglojumiem, ir jāiesniedz ārsta rehabilitologa atzinums

 • Uz pārbaudi ierasties ne ātrāk kā 10 minūtes pirms tās sākuma!
 • Pārbaudes telpās drīkst ienākt tikai persona, kas reģistrēta pārbaudei! Citas personas telpās, kur notiek pārbaude, nedrīkst ienākt!
 • Ienākot pārbaudes telpās, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu tā, lai ir izlasāmas personu apliecinošajā dokumentā iekļautās ziņas par personu (vārds, uzvārds, personas kods u.c.)!
 • Pārbaudes telpās mutes un deguna aizsegu (masku) var lietot pēc izvēles.
 • Nenākt pārbaudes telpās, ja ir hroniska saslimšana vai elpceļu slimības pazīmes (klepus, drudzis, iesnas, kakla sāpes u.tml.)!
 • Nenākt pārbaudes telpās, ja ir noteikta pašizolācija, karantīna vai stingra izolācija! 
 • Ievērot 2 metru distanci!
 • Mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm!
 • Pirms pārbaudes rakstveida daļas un mutvārdu daļas dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem!
 • Neklepot un nešķaudīt citiem virsū!
 • Nepieskarties mutei, acīm vai degunam, ja nav nomazgātas rokas!
 • Aicināt citus ievērot distancēšanās un higiēnas noteikumus!
 • Pārbaudes laikā ievērot pārbaudes komisijas norādījumus!

Pārbaudes telpās pirms tās sākuma un pārbaudes laikā epidemioloģiskos drošības pasākumus (roku un telpu dezinfekciju, distancēšanās uzraudzīšanu u.c.) nodrošinās pārbaudes organizatori.