Foruma_noslegums

Starptautisko forumu "INDIVIDUĀLĀ PIEEJA PROFESIONĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ - UZMANĪBAS CENTRĀ AUDZĒKNIS" (Individualised approach in VET – focus on the student)
10. novembrī tiešsaistē vēroja vairāk kā 80 dalībnieki no 10 Eiropas valstīm, kas liecina par tēmas aktualitāti profesionālās izglītības jomas pārstāvju vidū.

 

  • Foruma mērķis bija uzsvērt individuālās pieejas nozīmi darba vidē balstītās mācībās, kā arī dalīties ar Erasmus+ projekta ILP4WBL rezultātiem un projekta partneru- praktiķu pieredzi no Somijas, Lietuvas un Latvijas.

Nosleguma_forums

  1. Foruma ievadā dalībniekus uzrunāja Somijas Nacionālās izglītības pārvaldes konsultante profesionālās izglītības jautājumos Hanna Autere, lai stāstītu par Somijas pieredzi ceļā uz  individuālās pieejas modeļa īstenošanu profesionālajā izglītībā.
  2. Kā veiksmīgāk atbalstīt jaunieti sava mācīšanās procesa vadībā, kādas  metodes  izmantot komunikācijas veicināšanai, ar  praktiskiem padomiem dalījās Nataļja Gudakovska, trenere un Izglītojošo spēļu un metožu asociācijas dibinātāja.
  3. Foruma otrajā daļā ar divu darbības gadu laikā paveikto iepazīstināja  projekta ILP4WBL koordinatore Aina Špaca (VISC), savukārt kolēģi no Lietuvas, Somijas un Latvijas piedāvāja savu redzējumu, kā projekta rezultātus var izmantot praksē un kādi ir katra partneri ieguvumi no dalības projektā.

Arī Tev ir iespēja iepazīties ar foruma dalībnieku prezentācijām.