Sestdien, 2024. gada 27. janvārī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā norisināsies gadskārtējā Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības rīkotā konference “Sociālā un pilsoniskā joma izglītības saturā”. Konferenci atklās Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājas pienākumu izpildītāja Inita Juhņēviča, kura informēs par mācību priekšmetu Vēsture I un Sociālās zinātnes I satura un normatīvā ietvara izstrādi. Tās sekmīgai nodrošināšanai ir būtiska konstruktīva sadarbība ar biedrības darba grupām, veidojot šo mācību priekšmetu saturisko ietvaru. Uzsāktais dialogs ir turpināms, lai būtu iespējams sasniegt plānoto rezultātu. I. Juhņēviča arī uzsvērs, ka pilsoniskajai izglītībai pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā ir būtiska nozīme.

Līdz šim biedrības izveidotās darba grupas to vadītāju Baibas Atmanes (Vēsture I) un Aleksandra Langes (Sociālās zinātnes I) vadībā ir izstrādājušas priekšlikumus sasniedzamo rezultātu sadalīšanai divos mācību priekšmetos. Sākts arī darbs pie divu programmu paraugu izstrādes. Savukārt VISC no savas puses ir apņēmies sagatavot un virzīt nepieciešamos grozījumus vidējās izglītības standartā. Tāpat turpmākajā periodā ir ieplānoti arī pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi par abu kursu saturu un ieviešanu, kā arī metodiskā atbalsta materiālu izstrāde.

Konferencē skolotājiem būs iespēja piedalīties kursu Vēsture I un Sociālās zinātnes I (politika, tiesības, ekonomika) satura izmaiņu apspriešanā.