Interešu izglītība
Ilustratīvs attēls

Pēc vairāku gadu pārtraukuma šogad atkal norisinājās  vides interešu izglītības pedagogu labās prakses skate  “Nāc ārā”.  Skati – semināru Valsts izglītības satura centrs organizēja sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Vides izglītotāju asociāciju un biedrību Bērnu Vides skola vienā no bioloģiski daudzveidīgākajām vietām Latvijā - Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā Ilgas 27. -28. oktobrī.

Divu dienu semināra laikā pedagogi iepazinās ar Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centra Ilgas pieredzi studentu zinātniskā darba organizēšanā. Dagdas vidusskolas skolotāja Anna Krilova un Rīgas Jauno tehniķu centra Dabaszinību skolas pulciņa skolotāja Jeļena Golovanova dalījās ar savu pieredzi attālinātā interešu izglītības darba organizēšanā. Bērnu Vides skola un Kandavas reģionālā pamatskola prezentēja metodiskos materiālus, kas izstrādāti projektā ”Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā”. Semināra dalībnieki iepazinās ar vides zinātnes un izglītības programmas GLOBE lietotnēm vides pētījumu veikšanai, kā arī veica praktiskus vides pētījumus Daugavpils Universitātes zinātņu prorektora Dr. biol., prof.  Arvīda Barševska vadībā.

Anna Krilova, Dagdas vidusskola: Vides pulciņa darba organizēšana attālinātā mācību procesa laikā

Darbā raksturotas izmantotās darba formas un metodes, kas palīdzēja efektīvi organizēt pulciņa dalībnieku darbu: Pētnieciskā darbība; Ilgstošais pētījums; Digitālo ierīču iespēju aktualizēšana dabas izpētē; Virtuālā ekosistēmu iepazīšana; Fotokonkursi. Nobeigumā ir apkopots skolotāja, skolēnu un vecāku viedoklis par metožu lietderību un efektivitāti. Skolotāju labās prakses prezentētas vides interešu izglītības pedagogu labās prakses skates “Nāc ārā” noslēguma seminārā Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā Ilgas 2022.g. 27.-28. oktobrī.

Jeļena Golovanova, Vides izglītības pulciņu programmas īstenošana attālināto mācību laikā

Laiks, ko skolēni pavadīja pie datora iekštelpās, bija salīdzinoši liels, tāpēc, lai vēl vairāk nenoslogotu bērnus, skolotāja atrada veidu, kā īstenot vides izglītības programmu “Puķkopības pulciņā”. Attālināto apmācību laikā izveidoja sociālā tīkla tīmekļa vietnē Facebook grupu, kur uzaicināja pulciņa vecākus un kolēģus skolotājus. Facebook grupā pastāvīgi publicēja informatīvos materiālus un uzdevumus atbilstoši pulciņu programmas tematikai. Pulciņa uzdevumus centās izveidot dažādos veidos – radošus uzdevumus, rotaļas, kā arī ieteikumus dažādu novērojumu veikšanai pastaigu laikā dabā. Uzdevumi bija veicami kopā ar visu ģimeni vai individuāli. Veicot dažādos uzdevumus, izmantojot reālus augus, skolēni apgūst teorētiskās zināšanas, kā arī veic pētniecisko darbību.

Informāciju sagatavoja: 

Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas

vecākā referente Inese Liepiņa

inese.liepina@visc.gov.lv