Vispārējā izglītība

VISC e-mācību (moodle) vidē, kas pieejama pilsētu un novadu mācību jomu koordinatoriem, projekts “Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” ir ievietojis darba versijas ar skolēniem sasniedzamajiem rezultātiem visās mācību jomās.
Aicinām ikvienu Latvijas skolotāju sazināties ar sava novada vai pilsētas mācību jomu koordinatoru un aktīvi iesaistīties vidusskolas mācību satura un plānošanas principu sabiedriskajā apspriešanā, izsakot savu viedokli un sniedzot konkrētus priekšlikumus, līdz šī gada 8.martam!