Vispārējā izglītība

Uzsākot pakāpenisku pāreju uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21.gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes, VISC veido atbalsta mehānismus skolām, pedagogiem un pašvaldībām. VISC aicina pieteikties kursiem pedagogus, kuri vēlas atbalstīt kolēģu profesionālo attīstību, vadot mācības vai strādājot kā mācīšanās konsultantiem pedagogu individuālam atbalstam reģionos.
Kursus īsteno LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (SIIC) pēc VISC apstiprinātas programmas. Katra kursa apjoms – 72 stundas. Pēc sekmīgas kursu beigšanas dalībnieki saņems VISC apliecību, rekomendāciju pašvaldībai un var tikt uzaicināti iesaistīties VISC un SIIC pedagogu profesionālās pilnveides aktivitātēs skolās.
>> Lasīt vairāk