Vispārējā izglītība

VISC sadarbībā ar projekta “Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” vecākajiem ekspertiem iepazīstinājis katra Latvijas novada un pilsētas mācību satura jomu koordinatorus ar jauno pieeju mācību satura īstenošanā. Aicinām ikvienu Latvijas skolotāju sazināties ar sava novada vai pilsētas mācību jomu koordinatoru un aktīvi iesaistīties mācību satura un pieejas apraksta sabiedriskajā apspriešanā, izsakot savu viedokli un sniedzot konkrētus priekšlikumus!