Vispārējā izglītība

Septembrī VISC sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” uzsāks 54 stundu pedagogu profesionālo kompetences pilnveides A programmas kursu “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā” īstenošanu, kā arī, sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) tiks uzsākti 36 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursi “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”. Atgādinām arī, ka jūnijā centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru (SIIC) uzsāka divu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursu “Profesionālās pilnveides ekspertu sagatavošana kompetenču pieejas ieviešanai skolā” un “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” īstenošanu.
>> Lasīt vairāk