Datums 1. janvāris, 2022 – 31. decembris, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta Dažādi
Ilustratīvs attēls

Mērķauditorija

Kursu nosaukums

Īstenotājs

Pirmsskolas pedagogiem

“Mācīšanās lietpratībai pirmsskolā”. Kursi pirmsskolas pedagogiem par mācīšanās pieeju un daudzveidīgu stratēģiju izmantošanu bērnu pratību pamatu  veidošanai. 36 st., 168 pedagogi, 7 grupas.

Izglītības iniciatīvu centrs.

Kontaktpersona Daiga Zaķe, e-pasts: iic.daiga@gmail.com,

t. 26306704.

“Mācīšanās lietpratībai mācību jomā “Veselība un fiziskās aktivitātes” pirmsskolā”. Kursi pirmsskolas sporta skolotājiem. 30 st., 80 pedagogi, 4 grupas.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Kontaktpersona Ilona Blekte,

e-pasts: ilona.blekte@lspa.lv, t. 67799526.

1.-3.klašu skolotājiem

 

“Mācīšanās lietpratībai 1.-3. klasē (valodu pratība, lietpratība sociālajās zinībās un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību priekšmetos)”. Kursi skolotājiem, uzsākot pilnveidotā mācību satura ieviešanu 1. klasē. 36 st., 200 pedagogi, 10 grupas.

Daugavpils Universitāte. Kontaktpersona Inese Valtere, e-pasts: inese.valtere@du.lv, t. 26118552.

PIETIEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

“Mācīšanās lietpratībai 1.-3. klasē (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība)”. Kursi skolotājiem, uzsākot pilnveidotā mācību satura īstenošanu 1. klasē, 1. līmenis. 36 st., 100 pedagogi, 5 grupas.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

“Mācīšanās lietpratībai 1.-3. klasē (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība)”. Kursi prioritāri – skolotājiem, turpinot iepriekšējā gadā uzsākto, 2. līmenis. 12 st., 100 pedagogi, 5 grupas.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

“Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties), mācoties sākumskolā?” Kursi 1.-3. klašu skolotājiem pilnveidotā mācību satura kvalitatīvai ieviešanai. 12 st., 60 pedagogi, 3 grupas.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

 

Matemātikas mācību jomas skolotājiem


 

Matemātikas

skolotājiem

“Mācīšanās lietpratībai 4.-6. klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets” (modulis – lietpratība STEM ar dominanti matemātikā). Kursi skolotājiem, kuri uzsāk pilnveidotā mācību satura īstenošanu matemātikā 4.-6. klasē. 36 st., 40 pedagogi, 2 grupas.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

“Mācīšanās lietpratībai 7.-9. klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets” (modulis – lietpratība STEM ar dominanti matemātikā). Kursi skolotājiem, kuri uzsāk pilnveidotā mācību satura īstenošanu matemātikā 7.-9. klasē. 36 st., 40 pedagogi, 2 grupas.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

 

“Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM 4.-6.klasei”. Kursi skolotājiem pilnveidotā mācību satura kvalitatīvai ieviešanai 4.-6. klasē. 24 st., 40 pedagogi, 2 grupas.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

“Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM (matemātikā/ dabaszinātņu moduļos) 7.-9. klasei”. Kursi skolotājiem pilnveidotā mācību satura kvalitatīvai ieviešanai. 24 st., 40 pedagogi, 2 grupas.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

 

Dabaszinātņu mācību jomas skolotājiem

Dabaszinību skolotājiem

 

“Mācīšanās lietpratībai 4.-6. klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets” (modulis – lietpratība STEM ar dominanti dabaszinībās). Kursi skolotājiem, kuri uzsāk pilnveidotā mācību satura īstenošanu dabaszinībās 4.-6. klasē. 36 st., 20 pedagogi, 1 grupa.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

Ģeogrāfijas skolotājiem

“Mācīšanās lietpratībai 7.-9. klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets” (modulis – lietpratība STEM ar dominanti ģeogrāfijā). Kursi skolotājiem, kuri uzsāk pilnveidotā mācību satura īstenošanu ģeogrāfijā 7.-9. klasē. 36 st., 20 pedagogi, 1 grupa.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

Bioloģijas skolotājiem

“Mācīšanās lietpratībai 7.-9. klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets” (modulis – lietpratība STEM ar dominanti bioloģijā). Kursi skolotājiem, kuri uzsāk pilnveidotā mācību satura īstenošanu bioloģijā 7.-9. klasē. 36 st., 20 pedagogi, 1 grupa.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

Ķīmijas skolotājiem

“Mācīšanās lietpratībai 7.-9. klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets” (modulis – lietpratība STEM ar dominanti ķīmijā). Kursi skolotājiem, kuri uzsāk pilnveidotā mācību satura īstenošanu ķīmijā 8.-9. klasē. 36 st., 20 pedagogi, 1 grupa.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

Fizikas

skolotājiem

“Mācīšanās lietpratībai 7.-9. klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets” (modulis – lietpratība STEM ar dominanti fizikā). Kursi skolotājiem, kuri uzsāk pilnveidotā mācību satura īstenošanu fizikā 8.-9. klasē. 36 st., 20 pedagogi, 1 grupa.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

Dabaszinātņu skolotājiem

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

“Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM 4.-6. klasei”. Kursi skolotājiem pilnveidotā mācību satura kvalitatīvai ieviešanai 4.-6. klasē. 24 st., 40 pedagogi, 2 grupas.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

“Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM (matemātikā/ dabaszinātņu moduļos) 7.-9. klasei”. Kursi skolotājiem pilnveidotā mācību satura kvalitatīvai ieviešanai 7.-9. klasē. 24 st., 40 pedagogi, 2 grupas.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

Tehnoloģiju mācību jomas skolotājiem

Skolotājiem, kuri mācīs datoriku

4.-6. klasē

“Digitālās pratības pilnveide datorikas skolotājiem, uzsākot programmēšanas mācību satura īstenošanu datorikā 4.- 6. klasē”. Kursi skolotājiem, kuri uzsāk programmēšanas mācību satura īstenošanu datorikā 4.-6. klasē, 2. līmenis. 36 st., 100 pedagogi, 5 grupas.

Informācija tiks publiskota pēc iepirkuma rezultātiem

Skolotājiem, kuri mācīs datoriku

7.-9. klasē

“Digitālās pratības pilnveide datorikas skolotājiem, uzsākot programmēšanas mācību satura īstenošanu datorikā 7.- 9. klasē”. Kursi skolotājiem, kuri uzsāk programmēšanas mācību satura īstenošanu datorikā 7.-9. klasē. 36 st., 100 pedagogi, 5 grupas.

Informācija tiks publiskota pēc iepirkuma rezultātiem

 

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas (SPMJ) skolotājiem

Skolotājiem, kuri mācīs sociālās zinības un vēsturi

“Mācīšanās lietpratībai 4.-6. klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets” (modulis – lietpratība SPMJ ar dominanti sociālajās zinībās un vēsturē). Kursi skolotājiem, kuri uzsāk pilnveidotā mācību satura īstenošanu sociālajās zinībās un vēsturē 4.-6. klasē. 36 st., 20 pedagogi, 1 grupa.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

Sociālo zinību skolotājiem

“Mācīšanās lietpratībai 7.-9. klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets” (modulis – lietpratība SPMJ ar dominanti sociālajās zinībās). Kursi skolotājiem, kuri uzsāk pilnveidotā mācību satura īstenošanu sociālajās zinībās 7.-9. klasē. 36 st., 20 pedagogi, 1 grupa.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

Vēstures skolotājiem

“Mācīšanās lietpratībai 7.-9. klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets” (modulis – lietpratība SPMJ ar dominanti Latvijas un pasaules vēsturē). Kursi skolotājiem, kuri uzsāk pilnveidotā mācību satura īstenošanu Latvijas un pasaules vēsturē 7.-9. klasē. 36 st., 20 pedagogi, 1 grupa.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

SPMJ skolotājiem

“Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties vēsturē un sociālajās zinībās 7.-12. klasei.” Kursi skolotājiem pilnveidotā mācību satura kvalitatīvai ieviešanai. 24 st., 40 pedagogi, 2 grupas.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

 

Valodu jomas skolotājiem

Krievu valodas (svešvalodas) skolotājiem

“Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu “Krievu valoda (svešvaloda)””. Kursi skolotājiem, kuri uzsāk pilnveidotā mācību satura īstenošanu pamatskolā un vidusskolā. 30 st., 160 pedagogi, 8 grupas.

Daugavpils Universitāte. Kontaktpersona Inese Valtere, e-pasts: inese.valtere@du.lv, t. 26118552.

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (KIPM) mācību jomas skolotājiem

Skolotājiem, kuri vidusskolā mācīs kursus “Kultūras pamati”, “Kultūra un māksla I”, “Kultūra un māksla II”

Mācīšanās lietpratībai kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā, īstenojot mācību kursus “Kultūras pamati”, “Kultūra un māksla I”, „Kultūra un māksla II””. Kursi skolotājiem, kuri uzsāk pilnveidotā mācību satura īstenošanu vidusskolā. 36 st., 80 pedagogi, 4 grupas.

INFORMĀCIJA PAR PIETEIKŠANOS

Latvijas Kultūras akadēmija.

Kontaktpersona Dana Daugule,

e-pasts: dana.daugule@lka.edu.lv,

t. 67114800.

KIPM jomas skolotājiem

“Jaunrades darbu vērtēšana kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas priekšmetos”. Kursi vizuālās mākslas, mūzikas, literatūras un teātra mākslas skolotājiem. 36 st., 80 pedagogi, 4 grupas.

INFORMĀCIJA PAR PIETEIKŠANOS

Latvijas Kultūras akadēmija.

Kontaktpersona Dana Daugule, e-pasts: dana.daugule@lka.edu.lv, t. 67114800.

Skolotājiem, kuri mācīs “Teātra mākslu”

“Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu “Teātra māksla””. 72 st.,

60 pedagogi, 3 grupas.

INFORMĀCIJA PAR PIETEIKŠANOS

Latvijas Kultūras akadēmija.

Kontaktpersona Dana Daugule, e-pasts: dana.daugule@lka.edu.lv, t. 67114800.

Skolotājiem, kuri māca “Teātra mākslu”

“Teātra un audiovizuālās mākslas prasmju apguve mācību priekšmeta “Teātra māksla” īstenošanai”. Kursu turpinājums teātra mākslas skolotājiem, 2. līmenis. 36 st., 60 pedagogi, 3 grupas.

INFORMĀCIJA PAR PIETEIKŠANOS

Latvijas Kultūras akadēmija.

Kontaktpersona Dana Daugule, e-pasts: dana.daugule@lka.edu.lv, t. 67114800.

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas skolotājiem

Sporta skolotājiem

“Mācīšanās lietpratībai mācību jomā “Veselība un fiziskās aktivitātes” pirmsskolā”. Kursi pirmsskolas sporta skolotājiem. 30 st., 80 pedagogi, 4 grupas.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Kontaktpersona Ilona Blekte,

e-pasts: ilona.blekte@lspa.lv, t. 67799526.

“Mācīšanās lietpratībai veselības un fiziskās aktivitātes  mācību jomā, īstenojot mācību kursu “Sports un veselība””. Kursi sporta skolotājiem, kuri strādā vidējās izglītības pakāpē. 30 st., 60 pedagogi, 3 grupas.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Kontaktpersona Ilona Blekte,

e-pasts: ilona.blekte@lspa.lv, t. 67799526.

“Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā – peldēšana”. 2. līmenis. Kursu turpinājums sporta skolotājiem ar praktiskām nodarbībām baseinā. 8 st., 120 pedagogi, 6 grupas.

Biedrība “Peldēt droši”.

Kontaktpersona Pēteris Grundiņš,                  

e-pasts: drosi@peldet.lv, t. 26343492

Skolotājiem – mācību literatūras autoriem un recenzentiem

“Mācību literatūras satura izstrāde un izvērtēšana, nodrošinot mācīšanās lietpratībai vispārējā izglītībā”. 2. līmenis. Kursu turpinājums pedagogiem – mācību literatūras autoriem un recenzentiem. 24 st., 40 pedagogi, 2 grupas.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

IP vadītājiem, speciālistiem

“Datu pratība atbalsta sistēmas pašvaldībā ieviešanai skolotājiem un skolu vadītājiem. Kursi Izglītības pārvalžu vadītājiem un speciālistiem. 12 st., 40 dalībnieki, 2 grupas.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

“Metodiskais atbalsts skolas kā mācīšanās organizācijas veidošanai pašvaldībā. Kursi izglītības pārvalžu speciālistiem un pašvaldību metodisko centru darbiniekiem. 36 st., 20 pedagogi, 1 grupa

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

Skolu vadītājiem, vietniekiem, skolotājiem – mācīšanās līderiem skolā

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

“Skola kā mācīšanās organizācija”. Semināri skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā par mācīšanās plānošanu un organizēšanu skolēniem un skolotājiem skolas vidē, t.sk. attālināti - labās prakses ieviešanai un uzturēšanai kopēja tīklojuma veidošanai katrā reģionā. 24 st., 40 dalībnieki, 2 grupas.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

“Pētniecībā balstīti  attīstības risinājumi skolas kā mācīšanās organizācijas izveidei”. Semināri un konsultācijas skolu vadītājiem, vietniekiem labās prakses ieviešanai, uzturēšanai, VISC inovatīvās pieredzes skolu tīkla veidošanai un uzturēšanai. Jaukta tipa mācības. Semināri 24 st. + konsultācijas 32 st., 40 dalībnieki, 2 grupas.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

“Mācību stundu izpēte personalizētām mācībām”. Inovatīvas, darba vidē balstītas mācības un ilgtspējīgu profesionālās pieredzes apmaiņas un sadarbības tīklu izveide skolotāju komandām. 3 mērķa grupas – sākumskolas, vēstures un sociālo zinību skolotāju, STEM skolotāju tīklojumi, iesaistoties skolas vadībai (6 skolas). 54 st., 60 dalībnieki, 6 grupas.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

“Rīcībpētījums (action research) kā  skolotāja profesionālās attīstības instruments”.  Inovatīvas, darba vidē balstītas mācības, skolotāju savas profesionālās prakses izpētes grupas – pētniecībai, labās prakses izzināšanai un apkopošanai. 36 st., 110 dalībnieki, 11 grupas.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

“Ekspertu sagatavošana darbam profesionālās pieredzes apmaiņas tīklojumu vadīšanai un uzturēšanai”. Nodarbības pieredzējušiem skolotājiem darbam ar citiem kolēģiem, lai kļūtu par skolotājiem – līderiem, veidojot skolas kā mācīšanās organizācijas. 48 st., 20 dalībnieki, 1 grupa.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa,

e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

Mērķauditorija

Kursu nosaukums

Īstenotājs

Mācīšanās konsultantiem un mācīšanās konsultantiem-ekspertiem pirmskolām

“Mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām”. Kursi pirmsskolu pedagogiem – metodiķiem, 1. līmenis. 72 st., 60 pedagogi, 3 grupas.

Izglītības iniciatīvu centrs. Kontaktpersona Daiga Zaķe,

e-pasts: iic.daiga@gmail.com, t. 26306704

“Mācīšanās konsultantu-ekspertu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām”. 2. līmenis. 72 st., 40 pedagogi, 2 grupas.

Izglītības iniciatīvu centrs. Kontaktpersona Daiga Zaķe,

e-pasts: iic.daiga@gmail.com, t. 26306704

“Mācīšanās konsultantu-ekspertu pirmskolām profesionālās kompetences pilnveide atgriezeniskās saites sniegšanai pirmsskolas pedagogiem”. Semināri pirmsskolu pedagogiem – praktizējošiem mācīšanās konsultantiem-ekspertiem kapacitātes stiprināšanai, 3. līmenis. 24 st., 4 reizes gadā, 34 pedagogi, 2 grupas.

Izglītības iniciatīvu centrs. Kontaktpersona Daiga Zaķe,

e-pasts: iic.daiga@gmail.com, t. 26306704

VISC pirmsskolu mācīšanās konsultantu-ekspertu grupas dalībniekiem

“Mācīšanās konsultantu-ekspertu  pirmsskolām profesionālās pieredzes apmaiņas un sadarbības tīkla nodrošināšana”. Semināri pedagogiem – VISC pirmsskolu mācīšanās konsultantu-ekspertu grupas dalībniekiem, praktizējošiem pirmsskolu mācīšanās konsultantiem-ekspertiem kapacitātes stiprināšanai, kopēja tīklojuma uzturēšanai. 24 st., 4 reizes gadā, 64 dalībnieki, 4 grupas.

Izglītības iniciatīvu centrs. Kontaktpersona Daiga Zaķe,

e-pasts: iic.daiga@gmail.com, t. 26306704

Mācīšanās konsultantiem un mācīšanās konsultantiem-ekspertiem skolām

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

“Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”. Kursi pedagogiem, prioritāri – sākumskolas, 1. līmenis. 72 st., 40 pedagogi, 2 grupas.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa, e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

“Mācīšanās konsultantu-ekspertu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām”. Kursu turpinājums sākumskolas pedagogiem – mācīšanās konsultantiem, 2.līmenis. 36 st., 20 pedagogi, 1 grupa.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa, e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.

VISC skolu mācīšanās konsultantu-ekspertu grupas dalībniekiem

Mācīšanās konsultantu-ekspertu profesionālās pieredzes apmaiņas un sadarbības tīkla nodrošināšana”. Semināri pedagogiem – praktizējošiem mācīšanās konsultantiem-ekspertiem kapacitātes stiprināšanai, kopēja tīklojuma uzturēšanai, katrā reģionā. 24 st., 4 reizes gadā, 80 pedagogi, 4 grupas.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kontaktpersona Dace Rūtiņa, e-pasts: dace.rutina@lu.lv, t. 67033740.