Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ja personai nepieciešama valsts valodas prasmes apliecība, viņai jākārto valsts valodas prasmes pārbaude.
Valsts valodas prasmes pārbaudē ir divas daļas - mutvārdu un rakstveida. Rakstveida daļā persona aizpilda lasīšanas testu, rakstīšanas testu un klausīšanās testu. Mutvārdu daļā persona izpilda speciālus runātprasmes pārbaudes uzdevumus.
Valsts valodas zināšanu apjoms ir iedalīts trīs valodas prasmes līmeņos:
A – pamata līmenis;
B– vidējais līmenis;
C – augstākais līmenis.
Informāciju par valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātiem persona saņem 15 darbadienu laikā pēc valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, kas vēlas kārtot pārbaudi, ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pārbaudes iesniedz rakstisku iesniegumu personīgi, elektroniskā dokumenta formā vai nosūtot pa pastu.
  Par valsts valodas prasmes pārbaudi jāsamaksā valsts nodeva.
  Ja persona ir tiesīga un vēlas kārtot pārbaudi ar atvieglojumiem, iesniegumam pievieno ārsta rehabilitologa atzinumu.
  Detalizētāku informāciju lūdzam skatīt Valsts izglītības satura centra vietnē (visc.gov.lv).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts valodas prasmes pārbaudes notiek Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī. Informāciju par konkrētās pārbaudes vietu un laiku persona saņem, reģistrējoties pārbaudei.
  Ierodoties pārbaudē, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments.

Saņemt pakalpojumu