Statuss:
Noslēdzies

Informācija par projektu
Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills` Development (WellTo)
No: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ
Vadošais partneris: Starptautisko organizāciju personāla mācību centrs ITPIO (Bulgārija)
Īstenošanas laiks: 2018.gada 1.oktobris – 2021.gada 30.jūnijs
Kopējais projekta finansējums: 624973 EUR
Projekta vietne

Projekta kontaktpersona
Sandra Prince
Tālr.: 60001633
e-pasts: sandra.prince@visc.gov.lv

Projekta mērķis
Projekta mērķis ir veicināt labsajūtas tūrisma nozares personāla kapacitātes celšanu, izstrādājot vienotu kvalifikāciju – SPA administrators, un  kvalitātes standartus, kā arī veicinot efektīvu sadarbību starp nozari un profesionālajām izglītības iestādēm.
Mūsdienu globālais labsajūtas tūrisma tirgus saskaras ar jauniem izaicinājumiem. Pēdējo 20 gadu laikā ir notikušas lielas pārmaiņas, kas arvien vēl turpinās. Ir ļoti svarīgi pienācīgi reaģēt uz šo izaicinājumu, jo īpaši attiecībā uz ES kā galveno tūristu galamērķi.
Sabiedrībā ir pieaugusi interese par veselīgu dzīvesveidu un personīgās labsajūtas saglabāšanu. Līdz ar to ir pieaudzis pieprasījums pēc dažādiem labsajūtas tūrisma pakalpojumiem. Savukārt, lai tos nodrošinātu, ir nepieciešams kvalificēts personāls. Projekta iesnieguma sagatavošanai veiktais pētījums parādīja, ka profesionālās izglītības iestādes Latvijā, Bulgārijā, Slovēnijā un Slovākijā piedāvā ierobežotu kvalifikāciju klāstu labsajūtas tūrisma nozarē neatkarīgi no tā, ka visās šajās valstīs šī apakšnozare aug un attīstās.


Projekta uzdevumi

 • Izstrādāt vienotu  kvalifikāciju – SPA administrators;
 • Izveidot kopīgus kvalitātes standartus kvalifikācijas ieviešanai;
 • Nodrošināt efektīvu sadarbību starp profesionālās izglītības skolām un labsajūtu tūrisma uzņēmumiem darba vidē balstītu mācību (DVBM) plānošanā, organizēšanā, nodrošināšanā, atzīšanā un sertificēšanā, tajā skaitā starptautiskajās mobilitātes;
 • Radīt apstākļus oficiālai vienotas kvalifikācijas atzīšanai partnervalstīs;
 • Nodrošināt priekšnoteikumus ilgtspējīgai apvienotas kvalifikācijas īstenošanai partnervalstīs un ārpus tām;
 • Sagatavot darba vidē balstītu mācību mediatorus.

Sadarbības partneri

 • Valsts izglītības satura centrs (VISC) – Latvija
 • Latvijas Darba Devēju Konfederācija (LDDK) – Latvija
 • Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (KTTT) – Latvija
 • Starptautisko organizāciju personāla mācību centrs  (ITPIO)- Bulgārija - vadošais partneris
 • Valsts profesionālās izglītības aģentūra (NAVET) - Bulgārija
 • Lauksaimniecības profesionālā vidusskola “Kliment Timiryazev” (ZPG) – Bulgārija
 • SIA Al Maks – Bulgārija
 • Valsts profesionālās izglītības institūts (CPI) – Slovēnija
 • Savinjskas-Šaleškas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (SSGZ) – Slovēnija
 • Velenje skolu centrs (SCV) – Slovēnija
 • Valsts profesionālās izglītības institūts (SIOV) – Slovākija
 • Viesnīcu un restorānu asociācija (ZHR) – Slovākija
 • Ludovita Vintera viesnīcu akadēmija (HALW) - Slovākija
 • Profesionālās izglītības federālais institūts (BIBB) - Vācija

Projekta materiāli

 • Informatīvie ziņojumi un bukleti [ZIP]

Projekta rezultāti

 • WellTo Administrator of Wellness Centre Qualification Profile (angļu valodā) [PDF]
 • WellTo SPA administrators. Mācību programmas ieviešana Latvijā [PDF]
 • WellTo SPA administrators. Vienota kvalifikācija 5 moduļi [PDF]
 • WellTo SPA administrators Vienotas vērtēšanas prasības [PDF]
 • WellTo SPA administrators. Vērtēšanas kritēriji 5 moduļiem [PDF]
 • WellTo DVBM. Mediatora rokasgrāmata [PDF]