Oficiālā statistika un rezultātu raksturojums

2008./2009.mācību gadā tika organizēti 11 centralizētie eksāmeni par vispārējo vidējo izglītību un 1 centralizētais eksāmens par pamatizglītību, kurus kopumā kārtoja aptuveni 37 tūkstoši skolēnu, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un iepriekšējo gadu skolu absolventu. Vēl tika organizēti 26 valsts pārbaudes darbi (ieskaites, eksāmeni) 3., 6., 9. un 12.klasei.

Šī gada valsts pārbaudes darbu aprakstošajā statistikā ir iekļauti plašāki datu griezumi, informācija ir vairāk piemērota sekundārajai pētniecībai un analīzei. No šī gada visi skolu vidējie rezultāti tiek piedāvāti, minot izglītības iestāžu nosaukumus, nevis tikai to kodus. Statistiskie dati iekļauj precīzāku Latvijas rajonu sasniegumu vērtējumu, kas korektāk atspoguļo vidējo sasniegumu tendences.

Ir pieejamas katra centralizētā eksāmena histogrammas katrai daļai un kopvērtējumam, aprakstošā statistika valstī kopumā, aprakstošā statistika katram rajonam, līmeņu sadalījuma salīdzinājums no 2007. līdz 2009.gadam, līmeņu sadalījums valstī kopumā, līmeņu sadalījums rajonos, līmeņu sadalījums dažādu tipu skolās un līmeņu sadalījums starp dzimumiem (Excel un PDF formāta faili).

Līdzīgi 2008.gadam, arī šī gada statistiskos datus papildina interesanto faktu analīze, kas saistīta ar unikāliem skolēnu rezultātiem centralizētajos eksāmenos.
Profesionāliem pētniekiem, maģistrantiem, doktorantiem un visiem citiem interesentiem, pirmo reizi tiek piedāvāta pilna centralizēto eksāmenu rezultātu datubāze SPSS (SAV) formātā, kas ļaus veikt padziļinātāku skolēnu sasniegumu izpēti.

VISC Pārbaudījumu īstenošanas nodrošinājuma
nodaļas vadītājs Rūdolfs Kalvāns

VISC Pārbaudījumu īstenošanas nodrošinājuma
nodaļas vecākais referents Juris Grebežs

Kopējais raksturojums

  Angļu valoda

   Bioloģija

   Fizika

   Franču valoda

    Ķīmija

    Krievu valoda

     Valsts valoda 12.kl.

      Valsts valoda 9.kl.

       Matemātika

        Vācu valoda

         Vēsture

         Latviešu valoda un literatūra

          Citi pārbaudes darbi 12. klasē

           Citi pārbaudes darbi 9. klasē