• Ieskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā 1.diena [PDF]
  • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā 2.diena [PDF]
  • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā 3.diena [PDF]
  • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu krievu valodā 1.diena [PDF]
  • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu krievu valodā 2.diena [PDF]
  • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu krievu valodā 3.diena [PDF]
  • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu poļu valodā 1.diena [PDF]
  • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu poļu valodā 2.diena [PDF]
  • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu poļu valodā 3.diena [PDF]
  • Ieskaite latviešu valodā mazākumtautības izglītības programmās [PDF][MP3]
   • Ieskaite latviešu valoda latviešu mācībvalodas izglītības programmās [PDF][MP3]
   • Ieskaite latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās [PDF][MP3]
   • Ieskaite mazākumtautību (krievu) valoda mazākumtautību izglītības programmās [PDF][MP3]
   • Ieskaite mazākumtautību (poļu) valoda mazākumtautību izglītības programmās [PDF]
   • Ieskaite matemātikā [PDF]
   • Ieskaite matemātikā (krievu valodā) [PDF]
    • Eksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās [PDF][MP3]
    • Eksāmens latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās [PDF]
    • Eksāmens angļu valodā [PDF][MP3]
    • Eksāmens franču valodā [PDF][MP3]
    • Eksāmens krievu valodā [PDF][MP3]
    • Eksāmens vācu valodā [PDF][MP3]
    • Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē [PDF]
    • Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē (krievu valodā) [PDF]
    • Eksāmens matemātikā [PDF]
    • Eksāmens matemātikā (krievu valodā) [PDF]
    • Eksāmens krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]
    • Eksāmens poļu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]
     • Centralizētais eksāmens latviešu valoda un literatūra latviešu mācībvalodas izglītības programmās [PDF]
     • Centralizētais eksāmens latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmās [PDF]
     • Centralizētais eksāmens angļu valodā [PDF][MP3]
     • Centralizētais eksāmens franču valodā [PDF][MP3]
     • Centralizētais eksāmens krievu valodā [PDF][MP3]
     • Centralizētais eksāmens vācu valodā [PDF][MP3]
     • Centralizētais eksāmens bioloģijā [PDF]
     • Centralizētais eksāmens fizikā [PDF]
     • Centralizētais eksāmens ķīmijā [PDF]
     • Centralizētais eksāmens matemātikā [PDF]
     • Centralizētais eksāmens vēsturē [PDF]
     • Eksāmens biznesa ekonomiskajos pamatos [PDF]
     • Eksāmens dabaszinībās [PDF]
     • Eksāmens ģeogrāfijā [PDF]
     • Eksāmens kultūras vēsturē [PDF]
     • Eksāmens mazākumtautību (krievu) valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības programmās [PDF]
     • Ieskaite informātika vidusskolai [PDF], [ZIP]