2012.gads

Pedagogu metodisko izstrādņu skate

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Pirmā kārta - līdz 23.03.2012.;
Otrā kārta - 2012.g. aprīlī - maijā.
Pirmā kārta - novada/republikas pilsētas līmenī;
Otrā kārta - VISC, Rīgā, Strūgu ielā 4.
Pedagogu metodisko izstrādņu skate   vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; fakss 67226535; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

22.05.2012. E.Pelša.
Pedagogu metodisko izstrādņu skate

Pedagogu metodisko izstrādņu skate  2011./2012.mācību gadā tika organizēta divās kārtās. Pirmā kārta notika novados/republikas nozīmes pilsētās un noslēdzās 23.martā. Darbus vērtēja pašvaldībā izveidota vērtēšanas komisija un labākos darbus izvirzīja uz otro kārtu. Profesionālās izglītības iestādes pirmo kārtu organizēja iestādes līmenī. Otrā kārta notika Valsts izglītības satura centrā no 2012.gada aprīlī. Tajā piedalījās 39 Latvijas novadi un pilsētas un 3 profesionālās izglītības iestādes, kopumā iesniedzot izvērtēšanai 127 darbus. No tiem 94 metodiskās izstrādnes audzināšanas darbībā, 33 metodiskās izstrādnes interešu izglītībā, 12 darbus no kopējā metodisko izstrādņu skaita iesniedza profesionālās izglītības iestādes, bet 5 darbus – speciālās izglītības iestādes.

 
2011.gads

Pedagogu metodisko izstrādņu skate

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
1.kārta – līdz 2011.gada 7.martam;
2.kārta – no 2011.gada 21.marta līdz 1.aprīlim;
Noslēgums – 2011. gada 6.maijs
1.kārta – pilsētas;
2.kārta – novadi, Rīga;
3.kārta –Rīga
Pedagogu metodisko izstrādņu skate   Vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813; e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv