Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādes un vērtēšanas vadlīnijas

Vadlīnijas ir metodisks materiāls, kurā apkopoti ieteikumi kvalitatīva skolēnu zinātniskās pētniecības darba veikšanai. Tās paredzētas skolēniem, darba vadītājiem un vērtētājiem (recenzentiem). Vadlīnijas iepazīstina ar darba veikšanas galvenajiem posmiem, temata izvēli, ZPD struktūru, teksta noformēšanu, darba aizstāvēšanu (prezentēšanu) un vērtēšanu.

Ar vadlīnijām var iepazīties šeit:

Konsultācija skolēniem: Rakstīšu ZPD skolā – Kas tas ir un ar ko sākt?

Tiešsaistes konsultācija skolēniem, kuri uzsāk zinātniski pētnieciskā darba izstrādi. Konsultācijas vadītāja: Dr. paed. Aija Pridāne (LLU). 

Konsultācijas skolēniem: ZPD izstrāde medicīnā un veselības zinātnēs

Tiešsaistes konsultācija skolēniem, kuri izstrādā zinātniski pētniecisku darbu medicīnas un veselības zinātņu nozarēs. Konsultācijas vadītāja: Dr.pharm. Zane Dzirkale (LU).

Konsultācija skolēniem: ZPD izstrāde sociālajās zinātnēs - izglītības zinātnes

Tiešsaistes konsultācija skolēniem, kuri izstrādā zinātniski pētniecisku darbu sociālo ziņātņu izglītības zinātnes nozarē. Konsultācijas vadītāja: Dr.paed. Sanita Baranova (LU).

Konsultācija skolēniem - ZPD izstrāde inženierzinātnēs

Tiešsaistes konsultācija skolēniem, kuri izstrādā zinātniski pētniecisku darbu inženierzinātnēs. Konsultācijas vadītājs: Mg. sc. ing. Uldis Žaimis (LiepU).

Konsultācija skolēniem - ZPD izstrāde dabaszinātnēs - fizika

Tiešsaistes konsultācija skolēniem, kuri izstrādā zinātniski pētniecisku darbu dabaszinātņu nozarē - fizikā. Konsultācijas vadītājs: Dr.phys. Jurģis Grūbe (LU CFI).