ES, NAP un VISC logo ansamblis

Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu konference

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādes un vērtēšanas vadlīnijas

Vadlīnijas ir metodisks materiāls, kurā apkopoti ieteikumi kvalitatīva skolēnu zinātniskās pētniecības darba veikšanai. Tās paredzētas skolēniem, darba vadītājiem un vērtētājiem (recenzentiem). Vadlīnijas iepazīstina ar darba veikšanas galvenajiem posmiem, temata izvēli, ZPD struktūru, teksta noformēšanu, darba aizstāvēšanu (prezentēšanu) un vērtēšanu.

Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu konferences 3. posms

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādes un vērtēšanas vadlīnijas 2019

ZPD konsultācijas skolēniem un darbu vadītājiem

Konsultācija skolēniem - ZPD izstrāde medicīnas zinātnēs

ZPD konsultācija 2021. gada 28. septembrī: ZPD izstrāde medicīnas zinātnēs (skolēniem). Konsultāciju vada: Dr. Džeina Mežale.

28.09.2021.

Konsultācija skolēniem - Kā uzstāties?

ZPD konsultācija 2021. gada 27. septembrī: Kā uzstāties? (skolēniem). Konsultāciju vada: Mg.oec., Mg.art. Kārlis Anitens.

27.09.2021.

Konsultācija skolēniem - Ētika un plaģiātisms

ZPD konsultācija 2021. gada 22. septembrī: Ētika un plaģiātisms (skolēniem). Konsultāciju vada: Dr.sc.soc Signe Mežinska.

22.09.2021.

Konsultācija darbu vadītājiem - Tēmas novitāte un darba inovācija

ZPD konsultācija 2021. gada 20. septembrī: Tēmas novitāte un darba inovācija (dabaszinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs, sociālajās zinātnēs) darbu vadītājiem - pedagogiem. Konsultāciju vada: Mg.phys. Ģirts Zāģeris, Dr.phil. Antra Leine, Dr.paed. Sanita Baranova.

20.09.2021.

Konsultācija skolēniem - Kas ir ZPD prezentācija un posteris?

ZPD konsultācija 2021. gada 16. septembrī: Kas ir ZPD prezentācija un posteris? (skolēniem). Konsultāciju vada: Dr.paed. Sanita Baranova, Dr.phys. Jurģis Grūbe.

16.09.2021.

Konsultācija skolēniem - Darbs ar literatūru un avotiem

ZPD konsultācija 2021. gada 13. septembrī: Darbs ar literatūru un avotiem (humanitārajās un mākslas zinātnēs, dabaszinātnēs, sociālajās zinātnēs) skolēniem. Konsultāciju vada: MSc.biol. Signe Pērkona, Mg.psych., Mg.sc.administr. Anete Hofmane, Dr.hist. Sigita Šnē.

13.09.2021.

Konsultācija skolēniem - Kas ir ZPD?

ZPD konsultācija 2021. gada 9. septembrī: Kas ir ZPD? (humanitārajās un mākslas zinātnēs, dabaszinātnēs, sociālajās zinātnēs) skolēniem. Konsultāciju vada: Mg. philol. Linda Zulmane, Dr.chem. Jāzeps Logins, Mg.sc.pol. Sigita Struberga.

09.09.2021.

Konsultācija darbu vadītājiem - ZPD metodoloģija

ZPD konsultācija 2021. gada 6. septembrī: ZPD metodoloģija (medicīnas un veselības zinātnēs, dabaszinātnēs, sociālajās zinātnēs) darbu vadītājiem - pedagogiem. Konsultāciju vada: Dr.pharm. Zane Dzirkale, Dr.ģeogr. Gunta Kalvāne, Mg.sc.pol. Sigita Struberga.

06.09.2021.

ZPD konsultācijas skolēniem un darbu vadītājiem 2020./2021. mācību gadā

Konsultācija skolēniem: Rakstīšu ZPD skolā – Kas tas ir un ar ko sākt?

Tiešsaistes konsultācija skolēniem, kuri uzsāk zinātniski pētnieciskā darba izstrādi. Konsultācijas vadītāja: Dr. paed. Aija Pridāne (LLU). 

06.01.2021.

Konsultācijas skolēniem: ZPD izstrāde medicīnā un veselības zinātnēs

Tiešsaistes konsultācija skolēniem, kuri izstrādā zinātniski pētniecisku darbu medicīnas un veselības zinātņu nozarēs. Konsultācijas vadītāja: Dr.pharm. Zane Dzirkale (LU).

08.01.2021.

Konsultācija skolēniem: ZPD izstrāde sociālajās zinātnēs - izglītības zinātnes

Tiešsaistes konsultācija skolēniem, kuri izstrādā zinātniski pētniecisku darbu sociālo ziņātņu izglītības zinātnes nozarē. Konsultācijas vadītāja: Dr.paed. Sanita Baranova (LU).

11.01.2021.

Konsultācija skolēniem - ZPD izstrāde inženierzinātnēs

Tiešsaistes konsultācija skolēniem, kuri izstrādā zinātniski pētniecisku darbu inženierzinātnēs. Konsultācijas vadītājs: Mg. sc. ing. Uldis Žaimis (LiepU).

13.01.2021.

Konsultācija skolēniem - ZPD izstrāde dabaszinātnēs - fizika

Tiešsaistes konsultācija skolēniem, kuri izstrādā zinātniski pētniecisku darbu dabaszinātņu nozarē - fizikā. Konsultācijas vadītājs: Dr.phys. Jurģis Grūbe (LU CFI).

14.01.2021.

Konsultācija skolēniem - ZPD izstrāde dabaszinātnēs: ķīmija

Tiešsaistes konsultācija skolēniem, kuri izstrādā zinātniski pētniecisku darbu dabaszinātņu nozarē - ķīmijā. Konsultācijas vadītājs: DDr.chem. Jāzeps Logins (LU). 

15.01.2021.

Konsultācija skolēniem - ZPD izstrāde humanitārajās zinātnēs

Tiešsaistes konsultācija skolēniem, kuri izstrādā zinātniski pētniecisku darbu humanitārajās zinātnēs. Konsultācijas vadītāja: Dr.philol. Linda Zulmane (LiepU).

18.01.2021.

Konsultācija skolēniem - ZPD izstrāde tiesību zinātnē

Tiešsaistes konsultācija skolēniem, kuri izstrādā zinātniski pētniecisku darbu tiesību zinātnes nozarē. Konsultācijas vadītāja: Dr. iur. Elīna Grigore-Bāra (LU).

19.01.2021.

Konsultācija skolēniem - ZPD izstrāde dabaszinātnēs: bioloģija

Tiešsaistes konsultācija skolēniem, kuri izstrādā zinātniski pētniecisku darbu dabaszinātņu nozarē - bioloģijā. Konsultācijas vadītāja: MSc. biol. Signe Pērkona (LU).

22.01.2021.

 

 

Rūta Reine

Vecākā eksperte (ZPD)
ruta.reine [at] visc.gov.lv