Sminārs ekonomikas skolotājiem
Aicinām pieteikties pirmajam semināram “Beta”
Par Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikumu