Valsts pārbaudes darbi vispārējā izglītība Vispārējā izglītība
Cilvēka roka tur pildspalvu un atzīmē izvēlēto atbildes variantu lapā - Ilustratīvs attēls.

Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs apstiprina, ka 2023./2024. mācību gadā 12. klases skolēniem nav obligāti jākārto monitoringa darbi fizikā, ķīmijā vai bioloģijā optimālajā apguves līmenī, kā arī dabaszinībās vispārīgajā apguves līmenī. 

Šajā mācību gadā pirmo reizi vidusskolā norisināsies monitoringa darbi STEM mācību priekšmetos – fizikā, ķīmijā, bioloģijā un dabaszinībās, un to mērķis ir izveidot eksāmena saturu, ko jau no 2025./2026. mācību gada vidusskolu beidzēji kārtos kā obligāto centralizēto eksāmenu. Ņemot vērā, ka šis mācību gads ir pārejas posms monitoringa darbu ieviešanā, 12. klases skolēniem dalība monitoringa darbā šogad nav obligāta.

Arī 11. klases skolēni, kas jau tagad zina, ka 12. klasē kārtos augstākā līmeņa eksāmenu bioloģijā, ķīmijā vai fizikā, monitoringa darbu var nepildīt. Savukārt, uz tiem skolēniem, kas monitoringa darbu kārtos, neattieksies prasība par valsts pārbaudes darba minimālo kopvērtējumu, t.i. 15%, un monitoringa darba rezultāts neietekmēs skolēnu mācību sasnieguma rezultātu.

Monitoringa darbi fizikā, ķīmijā un bioloģijā norisināsies 24. aprīlī, dabaszinībās – 30. aprīlī, bet papildtermiņā – 8. maijā. Monitoringa darbu programmas ir publicētas Valsts izglītības satura centra mājaslapā.

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”, kuri apstiprinās šos nosacījumus, tiks pieņemti līdz 2024. gada 24. aprīlim, par ko informācija tiks sniegta atsevišķi.