Ilustratīvs attēls

Katram jācīnās par saviem sasniegumiem! Pa vienam un visiem kopā!

Rīt skolēniem svarīga diena!

 

Šovakar medijos un publiskajā telpā izskanējušas dažādas versijas par to, ka pirmdiena, 29. maijs, Latvijā varētu tikt pasludināta par oficiālu brīvdienu. Ņemot vērā izskanējušo informāciju, kā arī, lai mazinātu neziņu skolotāju un skolēnu vidū, informējam, ka rīt plānoto pārbaudījumu norise notiks atbilstoši eksāmenu grafikam. Aiz katras lielās uzvaras ir arī tās mazās, kas ved tālāk uz jaunām iespējām, tāpēc turēsim īkšķus par katru no vairāk nekā 20 000 skolēnu, kuriem, Latvijas hokeja izlases panākumu iedvesmotiem, būs iespēja parādīt savu sniegumu noslēguma pārbaudījumos.

29. maijā plānota divu eksāmenu norise:

  • 9. klases centralizētais eksāmens latviešu valodā, tajā plānota 20 000 skolēnu dalība
  • augstākā līmeņa eksāmens dizainā un tehnoloģijās, kurā piedalīsies gandrīz 700 skolēni

Šis ir pirmais mācību gads, kad visi skolēni gan pamata, gan vidējās izglītības posmā kārto eksāmenus atbilstoši jaunajam mācību saturam un pirmo reizi šajā mācību gadā noslēguma pārbaudījumi 9. klases skolēniem tiks vērtēti centralizēti.

Eksāmenu sertifikāti visiem skolēniem šajā mācību gadā pirmo reizi būs pieejami elektroniskā formātā. Sertifikāti par pamatizglītību – 21. jūnijā. Tiem skolēniem, kuri pārbaudījumus kārtos papildtermiņā, sertifikāti būs pieejami 30. jūnijā

 

Turēsim īkšķus par 9. klašu skolēniem latviešu valodas eksāmenā un vidusskolēniem, kuriem jākārto CE dizainā un tehnoloģijās!